Aktualne spremembe predpisov

CRR/CRD:

  • kapitalski blažilniki
    • Sklep o uporabi Smernic o ustreznih podskupinah sektorskih izpostavljenosti, za katere lahko pristojni ali imenovani organi v skladu s členom 133(5)(f) Direktive 2013/36/EU uporabijo blažilnik sistemskih tveganj (Uradni list RS, št. 100/21)
  • razkritja po CRR (III. steber)

krite obveznice:  

 

Celoten seznam predpisov je dostopen na tej povezavi.