Aktualne spremembe predpisov

Objavljene so spremembe predpisov na naslednjih področjih:
 

CRR/CRD IV:

 • Kapital
  • Priporočilo Evropske centralne banke z dne 7. januarja 2019 o politiki razdelitve dividend (ECB/2019/1; UL C št. 11 z dne 11. januarja 2019)
 • Kreditno tveganje - standardizirani in IRB pristop za izračun kapitalske zahteve
  • Final Report on Guidelines on specification of types of exposures to be associated with high risk under Article 128(3) of Regulation (EU) No 575/2013 (EBA/GL/2019/01; 17 January 2019)

 • Ureditev notranjega upravljanja

  • ECB pismo za vodstvo pomembnih bank: Politika variabilnih prejemkov (9. januar 2019)

 • Ostalo

  • EBA Report on cost and past performance of structured deposits (January 2019)

 

Celoten seznam predpisov je dostopen na tej povezavi.