Aktualne spremembe predpisov

CRR/CRD:

 • kreditno tveganje - splošni predpisi

  • Sklep o uporabi Smernic o odobravanju in spremljanju kreditov (Uradni list RS, št. 104/20) 

  • EBA publishes overview of public guarantee schemes issued in response to the Covid-19 pandemic (21 July 2020)
   List of public guarantee schemes in response to COVID-19 pandemic

 • kreditno tveganje - listinjenje

  • Sklep o uporabi Smernic o določitvi tehtane povprečne zapadlosti tranše v skladu s točko (a) člena 257(1) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 104/20)

 • tržno tveganje

  • EBA consults on draft technical standards on default probabilities and loss given default for default risk model under the internal approach for market risk (22 July 2020)
   Consultation Paper: Draft Regulatory Technical Standards on requirements that an internal methodology or external sources used under the internal default risk model are to fulfil for estimating default probabilities and losses given default under Article 325bp(12) of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 - CRR2) (EBA/CP/2020/12; 22 July 2020)

 • velike izpostavljenosti in tveganje koncentracije

  • EBA consults on technical standards specifying the determination of indirect exposures arising from (credit) derivative contracts underlying a debt or equity instrument for large exposures purposes risk (23 July 2020) – javno posvetovanje do 23. oktobra 2020
   Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards on the determination of indirect exposures to underlying clients of derivatives and credit default derivatives under Article 390(9) CRR2 (EBA/CP/2020/14; 23 July 2020)
  • EBA consults on Guidelines specifying the conditions for the substitution approach in the context of “tri-party transactions” for large exposures purpose risk (22 July 2020) 
   Consultation Paper on Draft Guidelines specifying the conditions for the application of the alternative treatment of institutions’ exposures related to “tri-party repurchase agreements” set out in Article 403(3) of Regulation (EU) 575/2013 for large exposures purposes (EBA/CP/2020/13; 22 July 2020) 
 • razkritja, revizija in poslovne knjige - razkritja po CRR (III. steber)

  • Smernice o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19 (EBA/GL/2020/07; 2 junij 2020)       
   - Priloga 1: Predloge za poročanje        
   - Priloga 2: Navodila za poročanje        
   - Priloga 3: Predloge za razkritja        
   - Predloge za namen poročanja po stanju na dan 30. junija 2020

  • Sklep o uporabi Smernic o poročanju in razkritju izpostavljenosti, za katere veljajo ukrepi, uporabljeni kot odziv na pandemijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 104/20)

 • ostalo

  • Sklep o poročanju podružnic bank držav članic (Uradni list RS, št. 97/20)

  • ESAs notify the European Commission about the outcome of the review of the PRIIPs key information document (21 July 2020)

 

Celoten seznam predpisov je dostopen na tej povezavi.