Aktualne spremembe predpisov

CRR/CRD:

 • kreditno tveganje - splošni predpisi
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/1650 z dne 24. marca 2022 o spremembi izvedbenih tehničnih standardov iz Izvedbene uredbe (EU) 2016/1646 v zvezi z glavnimi indeksi in priznanimi borzami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 249 z dne 27. septembra 2022)
    
 • tržno tveganje
  • EBA response to the European Commission on the current level of margins and of excessive volatility in energy derivatives markets (29 September 2022)
    
 • licenciranje

EMIR:

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/1671 z dne 9. junija 2022 o podaljšanju prehodnega obdobja iz člena 89(1), prvi pododstavek, Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 252/2021 z dne 30. 9. 2022)
 • Report on the review of the clearing thresholds under EMIR - Feedback Report (ESMA70-451-502; 28 September 2022)
 • Response regarding the current level of margins and of excessive volatility in energy derivatives markets (ESMA24-436-1414; 22 September 2022)  
   

Celoten seznam predpisov je dostopen na tej povezavi.