Aktualne spremembe predpisov

CRR/CRD:

 • kapital
  • Priporočilo Evropske centralne banke z dne 27. marca 2020 o politiki razdelitve dividend med pandemijo bolezni COVID-19 in o razveljavitvi Priporočila ECB/2020/1 (ECB/2020/19) (UL C 102I  z dne 30. marca 2020)
  • EBA Statement on dividends distribution, share buybacks and variable remuneration (31 March 2020)
 • kreditno tveganje - splošni predpisi
  • EBA provides clarity to banks and consumers on the application of the prudential framework in light of COVID-19 measures (25 March 2020)
   EBA Statement on the application of the prudential framework regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of COVID19 measures (25 March 2020)
   ESMA public statement: Accounting implications of the COVID-19 outbreak on the calculation of expected credit losses in accordance with IFRS 9

  • ECB Banking Supervision provides further flexibility to banks in reaction to coronavirus (20 March 2020)
   FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus

 • kreditno tveganje - listinjenje
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/447 z dne 16. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za določitev, kateri dogovori v okviru kritih obveznic in listinjenja ustrezno zmanjšujejo kreditno tveganje nasprotne stranke, ter o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205 in (EU) 2016/1178 (UL L št. 94 z dne 27. 3. 2020)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/448 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Delegrane uredbe (EU) 2016/2251 glede določitve obravnave izvedenih finančnih instrumentov OTC v zvezi z nekaterimi enostavnimi, preglednimi in standardiziranimi listinjenji za namene varovanja pred tveganjem (UL L št. 94 z dne 27. 3. 2020)
 • tržno tveganje
  • EBA publishes final draft standards on key areas for the EU implementation of the FRTB (27 March 2020)
   EBA Final draft Regulatory Technical Standards on liquidity horizons for the Internal Model Approach (IMA) under points (a) to (d) of Article 325bd(7) of Regulation (EU) No 575/2013 (revised Capital Requirements Regulation — CRR 2) (EBA/RTS/2020/01; 27 March 2020)
   EBA Final draft Regulatory Technical Standards on Back‐testing requirements and Profit and Loss attribution requirements under Article 325bf(9) and 325bg(4) of Regulation (EU) No 575/2013 (revised Capital Requirements Regulation ‐ CRR2) (EBA/RTS/2020/02; 27 March 2020)
   EBA Final draft Regulatory Technical Standards on criteria for assessing the modellability of risk factors under the Internal Model Approach (IMA) under Article 325be(3) of Regulation (EU) No 575/2013 (revised Capital Requirements Regulation – CRR2) (EBA/RTS/2020/03; 27 March 2020)
 • ostalo
  • EBA identifies trends and lessons learned in financial education and literacy initiatives in its second Financial Education Report (30 March 2020)

  • EBA - Our response to Coronavirus (Covid-19) (March 2020)

  • ECB – Coronavirus (March 2020)

  • FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus (March 2020)

  • ESMA-COVID19 (March 2020)

EMIR

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/447 z dne 16. decembra 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o merilih za določitev, kateri dogovori v okviru kritih obveznic in listinjenja ustrezno zmanjšujejo kreditno tveganje nasprotne stranke, ter o spremembi delegiranih uredb (EU) 2015/2205 in (EU) 2016/1178 (UL L št. 94 z dne 27. 3. 2020)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/448 z dne 17. decembra 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2016/2251 glede določitve obravnave izvedenih finančnih instrumentov OTC v zvezi z nekaterimi enostavnimi, preglednimi in standardiziranimi listinjenji za namene varovanja pred tveganjem (UL L št. 94 z dne 27. 3. 2020)
 • ESMA publishes advice on fines and penalties for 3rd country CCPs (31 March 2020)
  Final Report - TA on procedural rules for penalties imposed on Third-Country CCPs, TRs and CRAs (ESMA43-370-103; 31 March 2020)

 • ESMA publishes draft regulatory technical standards for CCP colleges (30 March 2020)
  Final Report - EMIR RTS on colleges for central counterparties (ESMA70-151-2919; 30 March 2020)

 • ESMA consults on technical standards on Trade Repositories under EMIR REFIT (26 March 2020
  Consultation Paper - Technical standards on reporting, data quality, data access and registration of Trade Repositories under EMIR REFIT (ESMA74-362-47; 26 March 2020)

 • ESMA consults on Post-Trade Risk Reduction Services under EMIR REFIT (26 March 2020)
  Consultation Paper - Report on post trade risk reduction services with regards to the clearing obligation (EMIR Article 85(3a)) (ESMA70-151-2852; 26 March 2020)

 • ESMA withdraws registration of DTCC Data Repository (Ireland) plc (31 March 2020)

Celoten seznam predpisov je dostopen na tej povezavi.