Aktualne spremembe predpisov

CRR/CRD:

  • kapitalski blažilniki:
  • II. steber:
    • EBA Report on convergence of supervisory practices in 2023 (EBA/REP/2024/13; July 2024)

trajnostno financiranje:

  • Direktiva (EU) 2024/1760 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2024 o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti in spremembi Direktive (EU) 2019/1937 in Uredbe (EU) 2023/2859 (UL L št. 2024/1760 z dne 5. julija 2024)    

 

Celoten seznam predpisov je dostopen na tej povezavi.