Aktualne spremembe predpisov

Objavljene so spremembe predpisov na naslednjih področjih:
 

CRR/CRDIV:

 

 • Kreditno tveganje - splošni predpisi
  • Guidelines on management of non-performing and forborne exposures (EBA/GL/2018/06; 31 October 2018)
 • Tržno tveganje, tveganje poravnave in CVA
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1580 z dne 19. oktobra 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/2197 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tesno koreliranimi valutami v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 263 z dne 22. oktobra 2018)
 • Likvidnost - LCR, NSFR, dodatne likvidnostne metrike
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1620 z dne 13. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L št. 271 z dne 30. oktobra 2018)

EMIR:

  • Public Statement - Clearing and trading obligations 21 December 2018 deadline (ESMA70-151-1773; 31 October 2018)
  • Results of the September 2018 survey on credit terms and conditions in euro-denominated securities financing and over-the-counter derivatives markets (SESFOD)

 

Celoten seznam predpisov je dostopen na tej povezavi.