Aktualne spremembe predpisov

CRR/CRDIV

 

EMIR

  • Unija kapitalskih trgov: Svet sprejel posodobljena pravila za izvedene finančne produkte in kliring (14. maj 2019)
    Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 glede obveznosti kliringa, uvedbe mirovanja obveznosti kliringa, zahtev glede poročanja, tehnik zmanjševanja tveganja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih OTC brez kliringa prek centralne nasprotne stranke, registracije in nadzora repozitorijev sklenjenih poslov in zahtev za repozitorije sklenjenih poslov

 

Celoten seznam predpisov je dostopen na tej povezavi.