Aktualne spremembe predpisov

CRR/CRD:

kreditno tveganje - listinjenje

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1851 z dne 28. maja 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede homogenosti osnovnih izpostavljenosti v listinjenju (UL L št. 285 z dne 6. novembra 2019)
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) …/… z dne 12.11.2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2017 in določitvi regulativnih tehničnih standardov, ki določajo informacije, ki jih je treba zagotoviti v skladu z zahtevami za uradno obvestilo o STS
 • Delegirana Uredba Komisije (EU) …/… z dne 16.10.2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/2402 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev informacij in podrobnosti o listinjenju, ki jih morajo zagotoviti originator, sponzor in subjekt s posebnim namenom pri listinjenju
 • Questions and Answers On the Securitisation Regulation (ESMA33-128-563; 15 November 2019)

 

ostalo

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/1866 z dne 3. julija 2019 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2017/653 zaradi uskladitve prehodne ureditve za proizvajalce PRIIP, ki enote skladov iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1286/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ponujajo kot osnovne naložbene možnosti, s podaljšanim obdobjem izjeme iz navedenega člena (UL L št. 289/2019 z dne 8. novembra 2019)    

 

EMIR

 • Press release - ESMA advises EC on the supervisory regime for third-country CCPs (ESMA71-99-1245; 11 November 2019)
  Final Report - Technical Advice on Comparable Compliance under article 25a of EMIR (ESMA70-151-2649; 11 November 2019)
  Final Report - Final technical advice on criteria for tiering under Article 25(2a) of EMIR 2.2 (ESMA 70-151-2682; 11 November 2019)
  Final Report - Technical advice on ESMA fees for Third-Country CCPs under EMIR 2.2 (ESMA70-151-2650; 11 November 2019)

 

Celoten seznam predpisov je dostopen na tej povezavi.