Aktualne spremembe predpisov

EMIR:

  • Public Register for the Clearing Obligation under EMIR (ESMA70-151-2218; 13 October 2021)

 

Ostalo:

 

Celoten seznam predpisov je dostopen na tej povezavi.