Aktualne spremembe predpisov

CRR/CRD:

 • kreditno tveganje - listinjenje 
  • Interim notification template for Simple, Transparent and Standardised (STS) synthetic securitisations - Notification Guide (ESMA402-82-37; 09 April 2021)
    
 • načrtovanje sanacije in zgodnje posredovanje:
 • konsolidirani nadzor in finančni konglomerati
  • EBA Final report on Draft Regulatory Technical Standards on the methods of prudential consolidation under Article 18 of Regulation (EU) No 575/2013 (Capital requirements Regulation – CRR) (EBA/RTS/2021/04; 15 April 2021)
    

EMIR in SFTR:

 • Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/583 z dne 9. aprila 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2016/1073 o enakovrednosti določenih pogodbenih trgov v Združenih državah Amerike v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 124/2021 z dne 12. 4. 2021)
 • ESMA highlights need for increased efforts on EMIR and SFTR data quality (15 April 2021)
  EMIR and SFTR Data Quality Report 2020 (ESMA80-193-1713; 15 April 2021)  
 • ESMA updates its statement on the implementation of LEI requirements for third-country issuers under the SFTR reporting regime (ESMA74-362-1934; 13 April 2021)     
 • Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o tem, ali bi morali biti posli, ki izhajajo neposredno iz storitev za zmanjšanje tveganj po trgovanju, izvzeti iz obveznosti kliringa za izvedene finančne instrumente OTC na podlagi uredbe EMIR (COM(2021) 172 final; 12. 4. 2021)
   

Celoten seznam predpisov je dostopen na tej povezavi.