Aktualne spremembe predpisov

CRR/CRD:

  • Kapital:
    • Opinion of the European Banking Authority on the prudential treatment of legacy instruments (EBA/Op/2020/17; 21 October 2020)
  • Kreditno tveganje - standardizirani in IRB pristop za izračun kapitalske zahteve
    • Sklep o uporabi Smernic o zmanjševanju kreditnega tveganja za institucije, ki uporabljajo pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen (IRB) z lastnimi ocenami izgube ob neplačilu (LGD) (Uradni list RS, št. 152/20)
  • Tržno tveganje, tveganje poravnave in CVA

EMIR:

  • Consultation Paper - Regulatory technical standards on conditions under which additional services or activities to which a CCP wishes to extend its business are not covered by the initial authorisation and conditions under which changes to the models and parameters are significant under EMIR (ESMA70-151-3023; 19 October 2020)
     

Celoten seznam predpisov je dostopen na tej povezavi.