Aktualne spremembe predpisov

CRR/CRD:

  • LCR, NSFR, dodatne likvidnostne metrike 
    • Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/786 z dne 10. februarja 2022 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L št. 141 z dne 20. maja 2022)
  • poslovne knjige, letno poročilo in revizija
    • ESMA: Public statement on half-yearly financial reports in relation to Russia’s invasion of Ukraine and the sanctions imposed against Russia and Belarusia, 13 May 2022 

 

EMIR:

  • ESMA launches four consultations on CCP resolution regime (19 May 2022)
  • ESMA publishes report on highly liquid instruments (19 May 2022)

 

 

Celoten seznam predpisov je dostopen na tej povezavi.