Sprejeta rešitev za komitente nekdanje slovenske Sberbank banke: od 2. marca dalje nemoten dostop do vseh sredstev na računih in bančnih storitev

01.03.2022 / Sporočilo za javnost

Banke z ruskim lastništvom se zaradi sankcij proti Rusiji ob njeni vojaški agresiji nad Ukrajino soočajo z zmanjšanjem zaupanja. Posledično je bila na ravni Evropske centralne banke in Enotnega odbora za reševanje sprejeta odločitev, da bančna skupina Sberbank Europe AG, ki ima hčerinsko banko tudi v Sloveniji, preneha s poslovanjem.

1. marca 2022 je bila za komitente nekdanje slovenske Sberbank banke sprejeta rešitev, ki vsem komitentom od 2. marca 2022 dalje ponovno omogoča nemoteno poslovanje in razpolaganje s sredstvi. Banko namreč prevzema Nova ljubljanska banka, ki se je odločila za nakup slovenske Sberbank banke.

V Banki Slovenije ob tem poudarjamo, da smo z omenjeno rešitvijo ohranili finančno stabilnost v Sloveniji, brez obremenitve drugih bank ali državnega proračuna.

V nastalih razmerah sta bili za reševanje slovenske Sberbank banke na voljo dve možnosti, in sicer da (i) preneha s poslovanjem in se varčevalce poplača v skladu s pravili jamstvene sheme ali (ii) dobi novega lastnika, kar omogoča ohranjanje vseh poslovnih odnosov tako kreditojemalcev kot varčevalcev.

Dosežen je bil dogovor o prodaji Sberbank banke največji bančni skupini v Sloveniji – Novi ljubljanski banki. S tem smo zagotovili, da bodo vsi komitenti slovenske Sberbank banke od 2. marca 2022 dalje poslovali nemoteno.

Ob tem ponovno poudarjamo, da je bila Sberbank banka edina banka v slovenskem bančnem sistemu z ruskim lastništvom. Vse ostale banke poslujejo stabilno.

Obrazložitev odločitve ter pojasnila glede matične banke in drugih hčerinskih bank lahko najdete na spletni strani Enotnega odbora za reševanje.

Video pojasnilo guvernerja Boštjana Vasleta:
 

Povezava na prejšnje sporočilo Poslovanje slovenske Sberbank banke v ponedeljek in torek omejeno.