Velike izpostavljenosti in tveganje koncentracije

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1187/2014 z dne 2. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ugotavljanje skupne izpostavljenosti do stranke ali skupine povezanih strank v zvezi s posli z osnovnimi sredstvi (UL L št. 324 z dne 7. novembra 2014)

 

 

Smernice EBA in pripadajoči sklepi Banke Slovenije

  SL EN
Sklep o uporabi Smernic o opredelitvi meril za ocenjevanje izjemnih primerov, kadar institucije presežejo omejitve velike izpostavljenosti iz člena 395(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ter rokih in ukrepih za ponovno vzpostavitev skladnosti na podlagi člena 396(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 205/21)
Smernice o opredelitvi meril za ocenjevanje izjemnih primerov, kadar institucije presežejo omejitve velike izpostavljenosti iz člena 395(1) Uredbe (EU) št. 575/2013, ter rokih in ukrepih za ponovno vzpostavitev skladnosti na podlagi člena 396(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2021/09; 15. september 2021) – uporaba od 1. januarja 2022

Smernice o določitvi pogojev za uporabo alternativne obravnave izpostavljenosti institucij iz naslova „tristranskih pogodb o začasni prodaji“ iz člena 403(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 za namene velikih izpostavljenosti (EBA/GL/2021/01; 15. februar 2021)

Sklep o uporabi Smernic o določitvi pogojev za uporabo alternativne obravnave izpostavljenosti institucij iz naslova „tristranskih pogodb o začasni prodaji“ iz člena 403(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 za namene velikih izpostavljenosti (Uradni list RS, št. 80/21)
Smernice o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2017/15; 23. februar 2018)
Sklep o uporabi Smernic o povezanih strankah iz člena 4(1)(39) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 29/18)
Smernice o Omejitvah izpostavljenosti do subjektov, ki opravljajo dejavnosti bančništva v senci zunaj reguliranega okvira, v skladu s členom 395(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2015/20; 3. junij 2016)
Sklep o uporabi smernic Omejitve izpostavljenosti do subjektov, ki opravljajo dejavnosti bančništva v senci zunaj reguliranega okvira, v skladu s členom 395(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (Uradni list RS, št. 49/16)  
CEBS Implementation guidelines on Article 106(2)(c) and (d) of Directive 2006/48/EC recast (28 July 2010) /

 

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v UL

  SL EN

EBA consults on Draft Regulatory Technical Standards (RTS) setting out criteria for the identification of shadow banking entities for the purposes of reporting large exposures (26 July 2021) – javno posvetovanje do 26. oktobra 2021

  • Consultation Paper on Draft Regulatory Technical Standards on criteria for the identification of shadow banking entities (EBA/CP/2021/30; 26 July 2021)
/

/


Final report on Draft Regulatory Technical Standards on the determination of indirect exposures to underlying clients of derivative and credit derivative contracts under Article 390(9) CRR2 (EBA/RTS/2021/03; 19 February 2021)

/

 

Ostalo

  SL EN
EU Shadow Banking Monitor No 3 (ESRB; 29 September 2018)                                                                                                                                                                                            /
Review of the large exposures regime, The EBA's response to the European Commission's call for advice (EBA-OP-2016-17; 24 October 2016) /
EBA Report on institutions' exposures to ‘shadow banking entities’ 2015 Data collection (15 December 2015) /