LCR, NSFR, dodatne likvidnostne metrike

 

Delegirani akti

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/786 z dne 10. februarja 2022 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L št. 141 z dne 20. maja 2022)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/1620 z dne 13. julija 2018 o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/61 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L št. 271 z dne 30. oktobra 2018)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/61 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevo glede likvidnostnega kritja za kreditne institucije (UL L št. 11 z dne 17. januarja 2015)

 

Regulativni tehnični standardi

  SL EN

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1230 z dne 31. maja 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi o podrobnejši opredelitvi dodatnih objektivnih meril za uporabo ugodnejše stopnje likvidnostnih odlivov ali prilivov za čezmejne nečrpane okvirne kredite ali okvirne likvidnostne kredite znotraj skupine ali institucionalne sheme za zaščito vlog (UL L št. 177 z dne 8. julija 2017)

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/208 z dne 31. oktobra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dodatne likvidnostne odlive glede na potrebe po zavarovanju s premoženjem, ki bi nastale zaradi vpliva slabih razmer na trgu na posle institucije z izvedenimi finančnimi instrumenti (UL L št. 33 z dne 8. februarja 2017)
Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/709 z dne 26. januarja 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje za uporabo odstopanj glede valut, v katerih je razpoložljivost likvidnih sredstev omejena (UL L št. 125 z dne 13. maja 2016)

 

Izvedbeni tehnični standardi

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2344 z dne 15. decembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede valut, v katerih je razpoložljivost likvidnih sredstev omejena, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 330 z dne 16. decembra 2015)
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/233 z dne 13. februarja 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov za valute, v katerih je opredelitev ustreznosti centralne banke izjemno omejena, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 39 z dne 14. februarja 2015)

 

 

Akti ECB

  SL EN
Treatment of central bank reserves with regard to the Liquidity Coverage Requirement (LCR): Common understanding between the ECB and National Competent Authorities (30 September 2015) /


 

Ostalo

  SL EN
Report on specific aspects of the NSFR framework under Article 510 (4), (6) and (9) of Regulation (EU) NO 575/2013 (EBA/Rep/2024/01, January 2024) /
EBA report on interdependent assets and liabilities in the NSFR under Article 428f (3) of the CRR (2023 EBA/REP/2023/24, 24 July) /
EBA Report on the impact of the NSFR on the functioning of the precious metals market under the mandate in Article 510 (11) of Regulation (EU) No 2019/876 (EBA/Rep/2021/34, November 2021) /
EBA Report on the unwind mechanism of the LCR under Article 17(5) DR (EU) 2018/1620 (EBA-Rep-2020-30, 19 December 2020) /

EBA Report on liquidity measures under Article 509(1) of the CRR

  • 20 December 2023
  • 13 January 2023
  • 17 December 2021
  • 17 December 2020
  • 2 October 2019

/
/
/
/
/


Monitoring of liquidity coverage ratio and net stable funding ratio implementation in the EU:

  • third report (15 June 2023)
     

Monitoring of liquidity coverage ratio implementation in the EU:

  • second report (15 March 2021)
  • first report (12 July 2019)
/