Količnik likvidnosti

Sklepi Banke Slovenije

  SL EN

Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15 in 44/16 in 79/16)

- Obrazec KL-1

/

- Obrazec GLTDF

/
Navodilo za izvajanje Sklepa o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije bank in hranilnic (Uradni list RS, št. 50/15 in 79/16; velja do 31.12.2017)