Kreditno tveganje nasprotne stranke

Regulativni tehnični standardi

  SL EN
Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/954 z dne 6. junij 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za določitev obdobij kritja za tveganje (UL L št. 144 z dne 7. junij 2017)

 

Izvedbeni akti

  SL EN
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1889 z dne 4. decembra 2018 o podaljšanju prehodnih obdobij iz uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s kapitalskimi zahtevami za izpostavljenosti do centralnih nasprotnih strank (UL L št. 309 z dne 5. 12. 2018)

 

ECB akti

  SL EN

ECB guide to internal models - Risk-type-specific chapters (July 2019)                                                                              

/

 

Posvetovalni dokumenti in dokumenti pred objavo v Uradnem listu

  SL EN
Consultation Paper - Draft Regulatory Technical Standards on mapping of derivative transactions to risk categories, on supervisory delta formula for interest rate options and on determination of long or short positions in the Standardised Approach for Counterparty Credit Risk under Article 277(5) and Article 279a(3) of proposed amended Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation 2 - CRR2) (EBA/CP/2018/03; 2 May 2019) /

Discussion Paper: Implementation in the European Union of the revised market risk and counterparty credit risk frameworks (EBA/DP/2017/04; 18 December 2017)

/

Draft ECB Guide on materiality assessment (EGMA)

Materiality assessment for IMM and A-CVA model extensions and changes (December 2017)                                                               Press release

/

 

 

Ostalo

  SL EN

BCBS Frequently asked questions on the Basel III standardised approach for measuring counterparty credit risk exposures (March 2018; update of FAQs published in August 2015)

/