Izmenjava zavarovanj

Nasprotne stranke imajo vzpostavljene postopke obvladovanja tveganja, za katere je potrebna pravočasna, natančna in ustrezno ločena izmenjava zavarovanja v zvezi s pogodbami o IFI OTC, ki se sklenejo:

  • 16. avgusta 2012 ali pozneje (velja za FC); 
  • na datum prekoračitve praga kliringa ali po njem (velja za NFC+).

Tehnike zmanjševanje tveganja so opredeljene v RTS 2016/2251

Pričetek obveznosti izmenjave zavarovanj:

Vrsta kritij
Kategorija nasprotnih strank
Datum pričetka veljave obveznosti
gibljivo*
transakcije nad 3000 mrd EUR
pod 3000 mrd EUR
4.2.2017
1.3.2017 
začetno
transakcije nad 3000 mrd EUR
nad 2250 mrd EUR
nad 1500 mrd EUR
nad 750 mrd EUR
nad 50 mrd EUR
nad 8 mrd EUR
4.2.2017
1.9.2017
1.9.2018
1.9.2019
1.9.2021
1.9.2022
*za transakcije znotraj skupine s subjekti tretjih držav velja izvzetje do 30. 6. 2025
*za opcije na lastniške instrumente in opcije na lastniške indekse velja izvzetje do 4. 1. 2024
* za fizično poravnane terminske pogodbe o valutnih terminskih poslih in fizično
poravnane pogodbe o valutnih zamenjavah se gibljivo zavarovanje izmenjuje le med institucijami iz tretje točke prvega odstavka 4. člena CRR
*FC in NFC+ lahko tudi še naprej uporabljajo postopke obvladovanja tveganja, ki so vzpostavljeni 18. februarja 2021, v zvezi s pogodbami o IFI OTC brez opravljenega centralnega kliringa, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
(a) pogodbe o IFI OTC brez opravljenega centralnega kliringa so bile sklenjene ali prenovljene pred zadevnimi datumi začetka uporabe RTS, kot so določeni v členih 36, 37 in 38 RTS ali 18. februarja 2021, kar je prej;
(b) pogodbe o IFI OTC brez opravljenega centralnega kliringa so prenovljene zgolj z namenom zamenjave nasprotne stranke s sedežem v UK z nasprotno stranko s sedežem v državi članici;
(c) pogodbe o IFI OTC brez opravljenega centralnega kliringa se prenovijo med 1. januarjem 2021 in enim od naslednjega, kar je pozneje:
(i) zadevnimi datumi začetka uporabe, kot so določeni v členih 36, 37 in 38 RTS; ali
(ii) 1. januarjem 2022.