Hramba evidenc

Skladno z drugim odstavkom 9. člena EMIR morajo vse FC in NFC pet let po prenehanju pogodb voditi evidenco o vseh sklenjenih in spremenjenih poslih z IFI.