Finančna stabilnost

Prizadevanje za finančno stabilnost je zakonska obveznost Banke Slovenije. Finančno stabilnost opredeljujemo kot stanje, v katerem komponente finančnega sistema – finančni trgi, finančne institucije in infrastruktura – delujejo brez sistemskih motenj in v katerem vsaka komponenta finančnega sistema zagotavlja največjo možno mero prožnega odzivanja na morebitne šoke.

V tem okviru Banka Slovenije opravlja vrsto nalog, ki so predstavljene v poglavju in zajemajo

 

Bančna unija

Kot odziv na nedavno finančno krizo je nastala bančna unija EU, katere cilj je obnoviti in ohraniti zaupanje v evropski bančni sistem ter narediti evropsko bančništvo bolj pregledno, enotno in bolj varno.

Bančna unija bistveno dopolnjuje ekonomsko in monetarno unijo (EMU) ter notranji trg tako, da na ravni EU usklajuje odgovornost za nadzor, reševanje in financiranje bank ter bankam v celotnem območju evra nalaga spoštovanje istih pravil.

Bančna unija temelji na treh stebrih, od katerih trenutno delujeta dva:

Enotni mehanizem nadzora EMN

 

Enotni mehanizem za reševanje EMR

 

Evropska shema za jamstvo vlog

 

Deluje od 4. novembra 2014.Deluje od 1. januarja 2015.Razprava o vzpostavitvi še poteka.