Javna naročila

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN/ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM

 

JAVNI ANONIMNI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE LIKOVNIH REŠITEV PRILOŽNOSTNIH KOVANCEV, IZDANIH V LETU 2021

 

NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE BSLAN OMREŽJA

 

NADGRADNJA STREŽNIŠKEGA SISTEMA BS

 

ZAVAROVALNE STORITVE 2020 - 2023