Javna naročila

VZDRŽEVANJE ADOBE ACROBAT STANDARD PROGRAMSKE OPREME

 

IZVEDBA VARNOSTNIH PREGLEDOV SISTEMOV IN APLIKACIJ

 

VAROVALNA OPREMA

 

JAVNI ANONIMNI NATEČAJ ZA OBLIKOVANJE LIKOVNIH REŠITEV PRILOŽNOSTNIH KOVANCEV

 

VZPOSTAVITEV IN ZAKUP OPTIČNIH POVEZAV

 

UPRAVLJANJE UPORABNIŠKIH RAČUNOV

  • sklep

 

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN/ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM

  • sklep

 

RAZVOJ VMESNIKOV V SISTEMU SAP IN NADGRADNJA APLIKACIJE DBS