Donacije Banke Slovenije

V Banki Slovenije (v nadaljevanju BS) z donacijami podpiramo dejavnosti, ki pomembno prispevajo k uresničevanju ciljev in mandata BS, ki so določeni z zakonom in Statutom ESCB in ECB. V tem okviru podpiramo zlasti izobraževalne, znanstvene in raziskovalne dejavnosti, ki prispevajo k širjenju strokovnega znanja o vsebinah, ki so povezane z delovanjem in cilji BS.

Na razpis za donacije se lahko prijavijo društva, zveze društev, gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi in ustanove, ki izvajajo izobraževalne, znanstvene in raziskovalne dejavnosti. Donacije so namenjene širjenju strokovnega znanja o vsebinah, ki so povezane z delovanjem in cilji Banke Slovenije, zlasti pa zagotavljanju kakovostnih strokovnih izobraževanj in publikacij na finančnem področju ter spodbujanju aktivnosti za večjo finančno opismenjevanje uporabnikov finančnih storitev.

2023

Seznam prejemnikov donacij za leto 2023 (PDF)
Razpis donacij za leto 2023 (PDF)
Pravilnik o dodeljevanju donacij Banke Slovenije (PDF)

2022

Seznam prejemnikov donacij za leto 2022 (PDF)
Razpis donacij za leto 2022 (PDF)
Pravilnik o dodeljevanju donacij Banke Slovenije (PDF)

2021

Seznam prejemnikov donacij za leto 2021 (PDF)
Razpis donacij za leto 2021 (PDF)
Pravilnik o dodeljevanju donacij Banke Slovenije (PDF)

2020

Seznam prejemnikov donacij za leto 2020 (PDF)
Razpis donacij za leto 2020 (PDF)
Pravilnik o dodeljevanju donacij Banke Slovenije (PDF)