Donacije Banke Slovenije v 2020

Banka Slovenije z donacijami podpira dejavnosti, ki pomembno prispevajo k uresničevanju ciljev in mandata Banke Slovenije, ki so določeni z zakonom in Statutom ESCB in ECB. V tem okviru podpira zlasti izobraževalne, znanstvene in raziskovalne dejavnosti, ki prispevajo k širjenju strokovnega znanja o vsebinah, ki so povezane z delovanjem in cilji Banke Slovenije ter podpira omogočanje pogojev za vključenost otrok in mladostnikov iz socialno šibkejših družin v šolske in obšolske dejavnosti. V ta namen je Banka Slovenije 24. 4. 2020 objavila razpis za donacije Banke Slovenije v 2020 na podlagi katerega Banka Slovenije za leto 2020 podeljuje donacije sledečim prijaviteljem:

  1. Združenje bank Slovenije za zagotavljanje kakovosti strokovnih izobraževanj in publikacij na finančnem področju v znesku 10.120 €
  2. MIPOR za informiranje, svetovanje in izobraževanje prebivalstva glede njihovih pravic in novosti na področju finančnih storitev, ki jih ponujajo banke v znesku 44.750 €
  3. Numizmatično društvo Slovenije za širjenje kulture zbirateljstva, poudarjanje pomena denarja in prepoznavnost slovenskih priložnostnih kovancev v znesku 3.500 €
  4. GS1 za izobraževanja in strokovne delavnice na temo uporabe in implementacije GS1 standardov in priporočil pri procesih prevoza gotovine ter izdelava registra GLN v znesku 5.500 €.
  5. Slovenska filantropija donacija odpisanih računalnikov za pomoč učencem pri dostopu do računalniške opreme za učenje na daljavo.

 

Seznam prejemnikov donacij za leto 2020 (PDF)
Razpis donacij za leto 2020 (PDF)
Pravilnik o dodeljevanju donacij Banke Slovenije (PDF)