Donacije Banke Slovenije

Banka Slovenije z donacijami podpira dejavnosti, ki pomembno prispevajo k uresničevanju ciljev in mandata Banke Slovenije, ki so določeni z zakonom in Statutom ESCB in ECB. V tem okviru podpira zlasti izobraževalne, znanstvene in raziskovalne dejavnosti, ki prispevajo k širjenju strokovnega znanja o vsebinah, ki so povezane z delovanjem in cilji Banke Slovenije.

Na razpis za donacije v letu 2021 se lahko prijavijo društva, zveze društev, gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zavodi in ustanove, ki izvajajo izobraževalne, znanstvene in raziskovalne dejavnosti. Donacije so namenjene širjenju strokovnega znanja o vsebinah, ki so povezane z delovanjem in cilji Banke Slovenije, zlasti pa zagotavljanju kakovostnih strokovnih izobraževanj in publikacij na finančnem področju ter spodbujanju aktivnosti za večjo finančno opismenjevanje uporabnikov finančnih storitev.

2021

Seznam prejemnikov donacij za leto 2021 (PDF)
Razpis donacij za leto 2021 (PDF)
Pravilnik o dodeljevanju donacij Banke Slovenije (PDF)

2020

Seznam prejemnikov donacij za leto 2020 (PDF)
Razpis donacij za leto 2020 (PDF)
Pravilnik o dodeljevanju donacij Banke Slovenije (PDF)