Public Procurement

VZDRŽEVANJE ADOBE ACROBAT STANDARD PROGRAMSKE OPREME

 

IZVEDBA VARNOSTNIH PREGLEDOV SISTEMOV IN APLIKACIJ

 

VAROVALNA OPREMA

 

VZPOSTAVITEV IN ZAKUP OPTIČNIH POVEZAV

 

UPRAVLJANJE UPORABNIŠKIH RAČUNOV

  • sklep

 

DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN/ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM

  • sklep

 

RAZVOJ VMESNIKOV V SISTEMU SAP IN NADGRADNJA APLIKACIJE DBS

 

SWIFTNET ALLIANCE CONNECT SILVER

NAJEM KADROVSKE AGENCIJE