Public Procurement

SVETOVANJE IN PROGRAMIRANJE PRI VZDRŽEVANJU SISTEMA SAP

 

DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA BS, VKLJUČNO Z EKOLOŠKIM PISARNIŠKIM PAPIRJEM

 

NAKUP ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME

 

TUJA PERIODIKA 2022

 

IZVAJANJE REVIZIJE SISBON IN SISBIZ (SISTEMA IZMENJAVE INFORMACIJ)

 

TISKARSKE STORITVE