Kadrovski razpisi

Eden od temeljnih strateških ciljev Banke Slovenije je skrbeti za in podpirati učinkovito, prilagodljivo in stroškovno optimalno organizacijo z motiviranimi in strokovno usposobljenimi zaposlenimi.

Zaposleni v Banki Slovenije so temelj za uspešnost institucije. Motivirani, s sodobnimi znanji podkovani zaposleni so gibalo njenega razvoja in podlaga za uresničevanje strateških ciljev. Da bi Banka Slovenije zagotovila povezanost, fleksibilnost in usmerjenost zaposlenih k rezultatom, jim omogoča doseganje osebnih ciljev in osebni razvoj, skladen z doseganjem poslovnih ciljev institucije.

Banka Slovenije mora biti stroškovno, organizacijsko in razvojno učinkovita institucija. Za to je potrebna prožna organizacija z odprtimi in preglednimi odnosi med zaposlenimi, temelječimi na vrednotah, ki jih institucija uveljavlja.

Vsi zaposleni si skupaj z vodstvom prizadevajo, da bodo prispevali k znanju in uspehu Evrosistema/ESCB, in morajo biti, upoštevaje dejstvo, da je Banka Slovenije majhna centralna banka,primerljivo učinkoviti, kot so zaposleni v najuspešnejših centralnih bankah ESCB.

Banka Slovenije se trudi zaposlenim zagotavljati stimulativne, varne in zdrave delovne pogoje ter omogočiti doseganje ustreznega ravnotežja med delovnimi obveznostmi in zasebnim življenjem.

 

Razpis

Banka Slovenije išče ekonomiste ali finančne ekonomiste (m/ž)

v oddelku Finančna stabilnost in makroekonomska politika ter v oddelku Analitsko raziskovalni center

 

Iščemo deset ekonomistov ali finančnih ekonomistov, ki imajo

  • najmanj sedmo raven izobrazbe ekonomske, finančne ali druge ustrezne smeri
  • odlične ustne in pisne komunikacijske spretnosti v angleškem jeziku

Podrobnosti in prijava:

Rok za prijavo: 31. januar 2018