Kadrovski razpisi

Eden od temeljnih strateških ciljev Banke Slovenije je skrbeti za in podpirati učinkovito, prilagodljivo in stroškovno optimalno organizacijo z motiviranimi in strokovno usposobljenimi zaposlenimi.

Zaposleni v Banki Slovenije so temelj za uspešnost institucije. Motivirani, s sodobnimi znanji podkovani zaposleni so gibalo njenega razvoja in podlaga za uresničevanje strateških ciljev. Da bi Banka Slovenije zagotovila povezanost, fleksibilnost in usmerjenost zaposlenih k rezultatom, jim omogoča doseganje osebnih ciljev in osebni razvoj, skladen z doseganjem poslovnih ciljev institucije.

Banka Slovenije mora biti stroškovno, organizacijsko in razvojno učinkovita institucija. Za to je potrebna prožna organizacija z odprtimi in preglednimi odnosi med zaposlenimi, temelječimi na vrednotah, ki jih institucija uveljavlja.

Vsi zaposleni si skupaj z vodstvom prizadevajo, da bodo prispevali k znanju in uspehu Evrosistema/ESCB, in morajo biti, upoštevaje dejstvo, da je Banka Slovenije majhna centralna banka, primerljivo učinkoviti, kot so zaposleni v najuspešnejših centralnih bankah ESCB.

Banka Slovenije se trudi zaposlenim zagotavljati stimulativne, varne in zdrave delovne pogoje ter omogočiti doseganje ustreznega ravnotežja med delovnimi obveznostmi in zasebnim življenjem.


Obvestilo o varovanju osebnih podatkov

Pred oddajo vloge za zaposlitev vas vabimo, da preberete obvestilo o varovanju osebnih podatkov.

V primeru težav pri prijavi na razpis se, prosimo, obrnite na [email protected].


Razpisana mesta