VRP2 - Poročanje podatkov o vrednostnih papirjih

Tehnična navodila

 

XML sheme

Datoteka Verzija Datum
BSReport_VRP.xsd 1.20 01.03.2016
BSReportOdgovor_VRP.xsd 1.0 22.12.2015
  

Tehnična navodila iBSReport2

Aplikacija iBSReport2

 

Pooblastilo za poročanje

Pri poročanjih, kjer poslovni subjekt poroča v imenu drugega, je potrebno po navadni pošti v Banko Slovenije posredovati podpisano pooblastilo.

Povezano