Pošiljanje kriptiranih poštnih sporočil zaposlenim v Banki Slovenije

Korenska digitalna potrdila

Uvoziti morate digitalna potrdila CA strežnikov Banke Slovenije. Digitalno potrdilo Root CA uvozite v Trusted Root Certification Authorities, digitalno potrdilo podrejenega CA za osebe zaposlene v BS pa uvozite v Intermediate Certification Authorities. Več informacij o korenskih digitalnih potrdilih najdete na strani Digitalna potrdila overitelja.

 

Pošiljanje kriptiranih poštnih sporočil zaposlenim v Banki Slovenije

V Banki Slovenije ima vsak zaposleni dve digitalni potrdili, eno za podpisovanje in drugo za kriptiranje. Če mu želite poslati kriptirano poštno sporočilo, morate dobiti javni ključ njegovega kriptirnega certifikata.

 

Register preklicanih digitalnih potrdil

Vsakokrat veljaven register preklicanih digitalnih potrdil je objavljen na naslovih:

 

Dodatne informacije

Za dodatne informacije kontaktirajte Help desk Banke Slovenije (tel. št. 01 471 91 11 oz. kontaktni obrazec).