Višja stopnja avtomatizacije; za implementacijo je potrebna pomoč razvijalcev

Spletne storitve BS_B2BWS za izmenjavo datotek oz. poročil z Banko Slovenije omogočajo najvišjo stopnjo avtomatizacije. Spletne storitve BS_B2BWS omogočajo: oddajo ter sprejem datotek, potrjevanje prejema datotek, prevzem šifrantov, izpis podatkov o uporabniku, izpis dodeljenih dostopov za digitalno potrdilo uporabnika, preverjanje veljavnosti digitalnega potrdila uporabnika in njegove registracije, izpis informacij o področju, prevzem seznama poslanih in prejetih datotek ter prevzem dodatnih informacij o posamezni datoteki.

Primer programske kode za komunikacijo s spletnimi storitvami BS_B2BWS
V zip datoteki se nahaja C# projekt .NET 4 za Visual Studio 2010, v katerem je prikazan primer vzpostavitve osnovne komunikacije s spletnimi storitvami BS_B2BWS za izmenjavo datotek. Projekt zajema primer kode za podpisovanje, šifriranje, prejemanje in pošiljanje datotek. Namen objavljene kode je olajšati razvoj aplikacij, zato koda kot taka ni namenjena in optimizirana za delovanje v produkcijskem okolju.

 

Spletne storitve za izmenjavo datotek oz. poročil z Banko Slovenije po ZBS standardu (B2B), omogočajo oddajo, sprejem ter potrjevanje prejema datotek/poročil.

Komunikacijski protokol izmenjave datotek oz. poročil med poslovnimi subjekti in Banko Slovenije preko elektronske pošte, ki je bil veljaven v preteklosti in bo postopoma opuščen, je opisan v navodilu za izmenjavo podatkov med Banko Slovenije in poslovnimi subjekti.

Povezano