Poročilo o poslovnih terjatvah/obveznostih in finančnih naložbah/obveznostih do nerezidentov – KRD

Kdo

Pravna oseba, ki jo določi Banka Slovenije ter jo o tem pisno obvesti.

 

Do kdaj

Do 20. v mesecu (za pretekli mesec).

 

Zakoni in sklepi

 

Navodila

 

Postopek poročanja in tehnična navodila

Pred začetkom oddaje poročila je potrebno prijaviti digitalno potrdilo. Glejte še Navodila za prijavo digitalnega potrdila.

Obvestila za poročevalce

 

Kontakti

Kontakti (pdf)