Poročila o posameznih dejstvih in okoliščinah (POR)

Kdo:

Banke in hranilnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje bančnih storitev v skladu z ZBan-3.

Podružnice bank tretjih držav, ki so v skladu z ZBan-3 pridobile dovoljenje za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji.

 

Do kdaj:

Skladno s Sklepom o poročanju posameznih dejstev in okoliščin bank in hranilnic

 

Zakoni in sklepi:

 

Obrazci:

 

Kontakti:

Elektronski naslov: [email protected]