Sporočilo za javnost

05.10.2006 / Sporočilo za javnost

Ob zvišanju obrestnih mer Evropske centralne banke se je Svet Banke Slovenije odločil, da ohrani raven obrestnih mer za instrumente svoje denarne politike nespremenjeno. S tem so se obrestne mere Banke Slovenije še dodatno približale obrestnim meram, ki po novem veljajo za instrumente denarne politike ECB. Razlika med obrestno mero Banke Slovenije za blagajniške zapise z dospelostjo 60 dni in osrednjo obrestno mero ECB se je zmanjšala s 50 na 25 bazičnih točk, razlika pri ceni financiranja na podlagi začasne prodaje vrednostnih papirjev oziroma deviz pa s 75 na 50 bazičnih točk.