Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 7.2.2007

07.02.2007 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji med drugim sprejel sklep o vzpostavitvi in vodenju registra finančnega premoženja pri Banki Slovenije za potrebe zavarovanja obveznosti bank do evrosistema. V register se v skladu z omenjenim sklepom vpisujejo podatki o posojilih, ki jih posojilodajalci odobrijo primernim dolžnikom s sedežem v evroobmočju po slovenskem pravu in, ki se lahko uporabljajo za zavarovanje terjatev evrosistema. Neizkoriščene kreditne linije, prekoračitve stanja na tekočem računu in akreditivi se ne štejejo za prej omenjena posojila. Podatki o identifikacijski številki posojila ter vzpostavitvi zavarovanja v korist evrosistema na tem premoženju so javni. Omenjeni sklep bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
  2. Svet Banke Slovenije se je seznanil s poročilom o prehodu na evro, ki ga je pripravil Koordinacijski odbor za tehnične priprave za uvedbo evra. Priprave in aktivnosti ter prehod na evro so bile uspešno izpeljane in zaključene, kar sta ugotovili tudi Evropska centralna banka in Evropska komisija.
  3. Banka Slovenije je skupaj z Združenjem bank Slovenije sofinancirala izdajo publikacije Priporočila za varno uporabo storitev spletne banke, in sicer v višini 5000 evrov. Omenjena publikacija je namenjena izobraževanju javnosti in uporabnikom storitev spletne oziroma elektronske banke pred pojavi e-kriminala. Prebivalke in prebivalci lahko publikacijo dobijo brezplačno na bančnih okencih.
  4. Banki Koper d.d. je Svet Banke Slovenije izdal dovoljenje za opravljanje vzajemno priznane finančne storitve: izdajanje elektronskega denarja.