Sporočilo za javnost s seje Sveta Banke Slovenije z dne 8.4.2008

08.04.2008 / Sporočilo za javnost

  1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval Poročilo o cenovni stabilnosti. Banka Slovenije bo omenjeno poročilo predstavila na novinarski konferenci.
  2. Svet Banke Slovenije je ob Poročilu o cenovni stabilnosti obravnaval tudi redno mesečno analizo gospodarskih, finančnih in plačilnobilančnih gibanj ter se seznanil z ekonomskimi kazalniki mednarodnega okolja.
  3. Svet Banke Slovenije je med drugim obravnaval gibanja v bančnem sektorju in se seznanil s tekočo kreditno aktivnostjo. Medletna rast posojil nebančnemu sektorju se je v februarju znižala, kar se odraža v nižjih neto mesečnih povečanjih posojil nefinančnim družbam in gospodinjstvom. Mesečno neto povečanje posojil nebančnemu sektorju je bilo skoraj za polovico nižje od njihovih povprečnih mesečnih sprememb v preteklem letu.