Seja Sveta Banke Slovenije 16.9.2008

16.09.2008 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije je na današnji seji obravnaval zadeve s področja nadzora bančnega poslovanja ter menjalniških poslov in med drugim sprejel sklep o izdaji dveh dovoljenj za opravljanje funkcije člana uprave Factor Banke d.d. in UniCredit Banke Slovenije d.d..

2. Svet Banke Slovenije se je seznanil z računovodskimi izkazi Banke Slovenije za obdobje januar - avgust 2008.