Seja Sveta Banke Slovenije 15.9.2009

15.09.2009 / Sporočilo za javnost

1. Svet Banke Slovenije se je na današnji seji seznanil s tekočim poslovanjem bank in dogajanji na kapitalskih trgih. 

2. Svet Banke Slovenije se je med drugim seznanil z oceno potreb po evrobankovcih za leto 2012 za namen izvedbe postopka po Single European Tender Procedure (SETP), ki bo omogočil centralizirano naročilo evrobankovcev. 

3. Svet Banke Slovenije je sprejel sklop podzakonskih predpisov, ki določajo postopke izdaje dovoljenj in pogoje opravljanja plačilnih storitev ter upravljanja in delovanja plačilnih sistemov na osnovi novega zakona o plačilnih storitvah in sistemih.