V lanskem letu upočasnitev rasti BDP; ob koncu leta podatki ugodnejši

14.02.2024 / Sporočilo za javnost

Po močnem popandemičnem gospodarskem okrevanju se je rast bruto domačega proizvoda v povprečju lanskega leta upočasnila, pri čemer podatki za zadnje četrtletje že kažejo na ponovno krepitev gospodarske aktivnosti. V Banki Slovenije v letošnjem letu pričakujemo zmerno rast gospodarske aktivnosti na ravni nekoliko nad dvema odstotkoma.

Po razmeroma visokih rasteh BDP v obdobju po pandemiji se je ta lani upočasnila na 1,6 %. K temu je pomembno prispevala umiritev rasti zasebne potrošnje, ki se je v primerjavi z letom 2022 več kot prepolovila, na 1,3 %, zaradi vztrajajoče visoke inflacije in usihanja spodbudnih učinkov odpiranja gospodarstva po pandemiji. Podobni dejavniki so zniževali tudi rast v trgovinskih partnericah, kar se je ob poslabšani domači cenovni konkurenčnosti izrazilo v nižjem izvoznem povpraševanju in upadu realnega izvoza za 2,0 %. Kljub temu je neto menjava s tujino lani pozitivno prispevala k rasti BDP, zaradi razmeroma še močnejšega upada uvoza glede na izvoz. Hkrati sta gospodarsko rast spodbujali tudi močna naložbena  aktivnost in potrošnja države.

Ob tem podatki za zadnje četrtletje že kažejo okrevanje gospodarske rasti. BDP se je tekoče povečal za 1,1 %, medletno pa za 2,2 %. Ob nižji inflaciji in nadaljnji rasti plač se je drugič zapored tekoče povečala potrošnja gospodinjstev, za 0,4 %. Hkrati se je ustavilo padanje realnega izvoza, ki se je tekoče povečal za 0,5 %. K rasti BDP so še naprej pomembno prispevale tudi investicije v osnovna sredstva, ki so bile na četrtletni ravni večje za 1,1 %. Kljub znakom okrevanja so se podjetja v industriji ob koncu lanskega leta še vedno soočala z zahtevnimi razmerami, kar se odraža v industrijski proizvodnji, ki je bila decembra za približno desetino manjša kot leto prej.

Po lanski umirjeni gospodarski rasti se bo glede na napovedi Banke Slovenije ta letos ponovno zvišala nad 2 %. K okrevanju bosta prispevala zlasti nadaljnja rast realnih dohodkov gospodinjstev in v drugem polletju tudi krepitev izvoznega povpraševanja. Pri tem poglavitni tveganji za napoved ostajata geopolitična negotovost in morebitna vztrajajoča šibka aktivnost v glavnih trgovinskih partnericah. Po drugi strani pogoje za morebitno višjo rast predstavljajo visoka rast privarčevanih sredstev, robusten trg dela in zdrav neto finančni položaj gospodarstva.