Hrvaške kune so zamenjali evri. Kako jih pravočasno zamenjati?

17.02.2023 / Sporočilo za javnost

Hrvaška se je 1. januarja 2023 pridružila evrskemu območju in kot uradno valuto uvedla evro. S tem so se hrvaške kune umaknile iz obtoka. V Sloveniji je kune, ki so oziroma bodo ostale v denarnicah, mogoče zamenjati v bankah in hranilnicah ter menjalnicah, ki imajo za to dovoljenje Banke Slovenije. Do 28. februarja 2023 je bankovce hrvaških kun v evre mogoče brez provizije zamenjati tudi na blagajni Banke Slovenije.

Evrskemu območju se je 1. januarja 2023 kot 20. članica priključila Hrvaška. Menjalno razmerje med hrvaško kuno in evrom znaša 7,5345 kune za 1 evro. Podrobnejše informacije o uvedbi evra so na voljo na spletnih straneh hrvaške centralne banke.

V Banki Slovenije ob tem pojasnjujemo, da je preostale hrvaške kune možno zamenjati v evre v okviru rednega delovanja poslovnih bank oziroma hranilnic ter posameznih menjalcev. Od njihove poslovne odločitve pa je odvisno, ali in pod kakšnimi pogoji možnost menjave omogočajo tudi po 1. januarju 2023.

V Banki Slovenije v skladu z ustaljeno prakso Evropske centralne banke bankovce kun brez provizije menjamo še do 28. februarja 2023, ni pa možna menjava kovancev. Menjava poteka na blagajni Banke Slovenije (lokacija in odpiralni čas sta na voljo na naši spletni strani). Vsota, ki jo lahko posameznik zamenja na dan, je omejena na skupni znesek 8.000 hrvaških kun. Po izteku tega obdobja brezplačne menjave bankovcev hrvaške kune v Banki Sloveniji ne bomo več izvajali.

Vsi, ki boste želeli hrvaške kune zamenjati v evre od marca 2023 naprej, boste to lahko storili na Hrvaškem v skladu s pogoji, kot jih je določila hrvaška centralna banka. Več informacij o tem je na voljo na spletni strani euro.hr.