Banke podeljujejo kredite podjetjem za namene soočanja s covidkrizo; prva posojila tudi po jamstveni shemi

17.07.2020 / Sporočilo za javnost

Zaradi izbruha virusa in preventivnih ukrepov za zajezitev nadaljnjega širjenja so se gospodarske razmere marca zelo zaostrile in aprila dosegle dno. Ob koncu drugega četrtletja so se začeli kazati spodbudnejši znaki, obeti pa ostajajo ugodnejši. Te okoliščine so se po pričakovanjih odrazile tudi v aktivnosti bank. Marca je stopil v veljavo zakon, ki omogoča odlog plačila obveznosti kreditojemalcev. Do sedaj so banke prejele 23.100 vlog kreditojemalcev. Kar tri četrtine vlog je bilo vloženih v prvem mesecu veljave zakona, nato se je njihovo število skladno z razmerami počasi stabiliziralo.

Aprila je bil sprejet zakon, ki omogoča kreditiranje podjetij z jamstvom države. V Banki Slovenije ugotavljamo, da so banke sklenile prva posojila z državno jamstveno shemo (poročajo o treh poslih v vrednosti 16,5 mio evrov). Ob tem pa poudarjamo, da so v tem času banke prejele tudi 1.200 vlog podjetij za nova likvidnostna posojila, povezana s koronavirusom, pri čemer so jih polovico že odobrile. V Banki Slovenije ocenjujemo, da bo tudi del teh posojil naknadno preoblikovan v posojila z jamstvom države.   

Ob koncu prvega četrtletja so se ob omejitvenih ukrepih za preprečitev širjenja koronavirusa gospodarske razmere močno poslabšale in največji padec dosegle aprila. Ob sproščanju omejitev in uvajanju protikriznih ukrepov so razmere tudi v nadaljevanju drugega četrtletja ostale zaostrene. Junija so se začeli kazati nekoliko spodbudnejši znaki – zmanjšal se je pesimizem podjetij in potrošnikov, izboljševati so se začeli nekateri kazalniki (poraba električne energije, tovorni promet na avtocestah). Obeti za tretje četrtletje so za zdaj ugodnejši; podjetja pričakujejo precejšnje povečanje povpraševanja, trošenje gospodinjstev naj bi postalo manj zadržano.

Ob zaostritvi razmer je konec marca stopil v veljavo Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev, ki omogoča odlog plačila kreditnih obveznosti podjetjem, samostojnim podjetnikom, zadrugam, nosilcem kmetijskega gospodarstva in tudi drugim fizičnim osebam.

Po zadnjih podatkih so banke in hranilnice prejele 23.100 vlog podjetij in prebivalcev za odobritev odlogov plačil; skupni obseg teh kreditov znaša 2.5 mrd evrov, znesek odloženih plačil za odobrene vloge pa 333 mio EUR. Veliko večino, kar tri četrtine vseh doslej prejetih vlog, so banke prejele v prvem mesecu veljave zakona. Banke so večino vlog že odobrile.

V tem času so banke kreditirale tudi podjetja, ki so potrebovala likvidnostna posojila, povezana s COVID 19. Prejele so 1.200 vlog za nova likvidnostna posojila v skupni vrednosti 668 mio evrov. Približno polovico so jih že odobrile.

V ta namen je bil v pomoč gospodarstvu konec aprila sprejet tudi Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19. V Banki Slovenije ugotavljamo, da so banke zaenkrat podelile tri tovrstna posojila v vrednosti 16,5 mio evrov. V Banki Slovenije ocenjujemo, da bo tudi del likvidnostnih posojil, povezanih s COVID 19, naknadno preoblikovan v posojila z jamstvom države.