Napoved 7. sestanka Odbora za plačila malih vrednosti v eurih

12. junija 2017 bo potekal 7. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v eurih (angl. Euro Retail Payments Board; v nadaljevanju Odbor), na katerem bodo med drugim obravnavane tematike mobilnih plačil med dvema fizičnima osebama (plačil P2P), možnost vseevropske integracije nove plačilne storitve odreditve plačil, sheme SCTInst ter standardizacije kartičnega poslovanja. 
Odbor bo na sestanku obravnaval naslednje vsebine:

  • Priporočila Odbora na področju mobilnih plačil P2P;
  • Vseevropska integracija storitev odreditve plačila;
  • Informacija Evropskega sveta za plačila Odboru o najnovejšem dogajanju in napredku na področju pričetih pristopnih postopkov k shemi SCTInst;
  • Napredek na področju standardizacije kartičnega poslovanja v domeni izdajatelj - pridobitelj.

Poleg naštetega se bo Odbor seznanil tudi z delom različnih institucij Evropske unije na področju malih plačil ter obravnaval Letno poročilu o delu v preteklem obdobju ter oceno učinkovitosti in načina delovanja Odbora. Gradiva sestankov Odbora so objavljena na tej spletni povezavi. Več informacij o Odboru, aktivnostih, ki potekajo pod njegovim okriljem, ter obravnavanih vsebinah je dostopnih na spletnih straneh Banke Slovenije in Evropske centralne banke.