E-novice Nacionalnega sveta za plačila (junij 2017)

Aktualno v Nacionalnem svetu za plačila

7. seja Nacionalnega sveta za plačila

20. aprila 2017 je potekala 7. seja Nacionalnega sveta za plačila, na kateri je bilo med drugim obravnavano in potrjeno tudi Letno poročilo o delu Nacionalnega sveta za plačila v letu 2016. Gradiva seje so dostopna na tej povezavi.

Več>>


Delovna skupina za obravnavo vprašanj, povezanih s prenosom PSD2 v slovenski pravni red

Nacionalni svet za plačila je novembra 2016 ustanovil delovno skupino za obravnavo vprašanj, povezanih s prenosom PSD2 v slovenski pravni red. Glavni namen skupine je bil z izkušnjami članov Nacionalnega sveta za plačila doprinesti k sooblikovanju predloga novega zakona, s katerim bo v slovenski pravni red prenesena PSD2, hkrati pa je delo znotraj skupine vsaj deloma sodelujočim zagotovilo tudi zgodnje seznanjanje s prihodnjimi zakonskimi zahtevami.

Več>>


Izpostavljeno

Analiza nadomestil

Banka Slovenije je tudi letos objavila Analizo nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve ter izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2016. Izsledki te so pokazali, da lahko fizična oseba z zamenjavo ponudnika plačilnih storitev na letni ravni prihrani tudi do 121,71 evrov.

Več>>


Nespremenjen način izračuna višine nadomestila za zagotavljanje osnovnega plačilnega računa

Od 18. septembra 2016 so vse banke s sedežem v Sloveniji v skladu s 137.š členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS) vsem potrošnikom, ki zakonito prebivajo v Evropski uniji, dolžne zagotavljati osnovni plačilni račun. Mesečno nadomestilo za zagotavljanje tovrstnega transakcijskega računa lahko znaša največ 4,68 evra oziroma 2,34 evra za finančno ranljive.

Več>>


Javno posvetovanje Evropske komisije na temo finančne tehnologije (finteh) ter razvoja konkurenčnejšega in inovativnejšega evropskega finančnega sektorja

Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila dokument FinTech: A more competitive and innovative European financial sector, glede katerega poteka javna obravnava do 15. junija 2017. S to javno obravnavo daje Evropska komisija deležnikom priložnost sooblikovanja njenega pristopa k tehnološkim inovacijam na področju finančnih storitev. Primarni cilj Evropske komisije v zvezi z zadevnim področjem je sicer vsem evropskim uporabnikom (potrošnikom, podjetjem, vlagateljem) zagotoviti širok dostop do (vseevropskih) konkurenčnih, inovativnih, cenovno ugodnih, enostavnih (za uporabo) ter nenazadnje predvsem varnih finančnih storitev.

Več>>


Aktualno iz institucij Evropske unije

Akcijski načrt o finančnih storitvah za potrošnike: boljši produkti, večja izbira

Evropska komisija je 23. marca 2017 predstavila Akcijski načrt o finančnih storitvah za potrošnike: boljši produkti in več izbire za evropske potrošnike (v nadaljevanju Akcijski načrt), katerega namen je odpraviti ovire za čezmejni dostop do trga finančnih storitev in s tem zagotoviti njegovo vseevropsko enotnost. Med konkretnimi ukrepi Evropske komisije, napovedanimi v Akcijskem načrtu, so tudi spremembe Uredbe o čezmejnih plačilih in zakonodajni predlog na področju boja proti goljufijam in ponarejanju negotovinskih plačilnih sredstev.

Več>>


 Napoved 7. sestanka Odbora za plačila malih vrednosti v eurih

12. junija 2017 bo potekal 7. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v eurih (angl. Euro Retail Payments Board; v nadaljevanju Odbor), na katerem bodo med drugim obravnavane tematike mobilnih plačil med dvema fizičnima osebama (plačil P2P), možnost vseevropske integracije nove plačilne storitve odreditve plačil, sheme SCTInst ter standardizacije kartičnega poslovanja.

Več>>


Evropski svet za plačila objavil Pravila za delovanje, pristop in sodelovanje v standardizirani storitvi za izmenjavo podatkov za vseevropska mobilna plačila med dvema fizičnima osebama

V marcu sprejeta pravila predstavljajo pomemben korak k doseganju vseevropske povezljivosti rešitev, ki omogočajo mobilna plačila med dvema fizičnima osebama (tako imenovana P2P (person-to-person) plačila) in s tem plačnikom P2P plačevanje na vseevropski ravni. Preden pa bo storitev zaživela v praksi, bodo potrebni še določeni dodatni koraki.

Več>>


Člani Nacionalnega sveta za plačila poročajo

Aktualni izzivi na področju varnosti plačil iz vidika potrošnika

Avtor prispevka: Boštjan Krisper, Zveza potrošnikov Slovenije

Varnost plačevanja je ključna pri presoji primernosti plačilnih storitev za potrošnike. Ker je varnost vsakega posameznega plačilnega sredstva v veliki meri odvisna od tega, ali se potrošnik zaveda specifičnih tveganj, pozna potrebne varnostne ukrepe in jim tudi sledi, je naloga ponudnikov plačilnih storitev in drugih deležnikov ne le zagotavljati visoko raven varnosti svojih plačilnih storitev, ampak tudi postavljati primerne minimalne varnostne standarde za uporabo in osveščati potrošnike, da bodo te plačilne storitve varno uporabljali.

Več>>


Raziskava MasterIndex o kartičnem plačevanju in nakupovalnih navadah potrošnikov

Avtor prispevka: Boštjan Fabjančič, MasterCard Europe SA, Podružnica v Sloveniji

Plačevanje s plačilnimi karticami v Sloveniji še naprej ostaja zelo razširjeno in priljubljeno, pri čemer večina (70,5 %) anketirancev meni, da bodo plačilne kartice v naslednjih petih letih postale najbolj zaželeno plačilno sredstvo. Za več kot polovico anketirancev (55,0 %) je pri plačevanju najpomembnejša varnost. To so le nekateri izsledki raziskave MasterIndex, ki je bila izvedena oktobra 2016 na reprezentativnem vzorcu več kot 1000 anketirancev. Namen te raziskave je predstaviti načine uporabe plačilnih kartic in nakupovalnih navad potrošnikov. 

Več>>


Ali veste?

Ali veste, da vam po 13. januarju 2018 prejemniki plačil pri plačilu s plačilno kartico ne bodo smeli več zaračunati provizije za uporabo plačilne kartice?

V Sloveniji lahko danes prejemniki plačil plačnikom, ki plačujejo s plačilno kartico, zaračunajo nadomestilo za uporabo plačilnih kartic. Po 13. januarju 2018 bodo takšna nadomestila prepovedana. 

Več>>