Javno posvetovanje EK na temo finančne tehnologije (Finteh) ter razvoja konkurenčnejšega in inovativnejšega evropskega finančnega sektorja

Evropska komisija je na svoji spletni strani objavila dokument FinTech: A more competitive and innovative European financial sector, glede katerega poteka javna obravnava do 15. junija 2017. S to javno obravnavo daje Evropska komisija deležnikom priložnost sooblikovanja njenega pristopa k tehnološkim inovacijam na področju finančnih storitev. Primarni cilj Evropske komisije v zvezi z zadevnim področjem je sicer vsem evropskim uporabnikom (potrošnikom, podjetjem, vlagateljem) zagotoviti širok dostop do (vseevropskih) konkurenčnih, inovativnih, cenovno ugodnih, enostavnih (za uporabo) ter nenazadnje predvsem varnih finančnih storitev. 

Tehnološko inoviranje je sicer stalnica (tudi) v finančnem sektorju, vendar pa so se hitrost tehnološkega napredka in s tem povezane investicije v preteklih letih skokovito povečale. Nove tehnologije, ki med drugim poganjajo socialna omrežja, umetno inteligenco, mobilne aplikacije, strojno učenje, tehnologijo razpršene evidence, oblačno računalništvo in analiziranje masovnih podatkov (t. i. big data), spodbujajo tudi razvoj novih finančnih storitev ter novih poslovnih modelov, tako s strani finančnih institucij kot tudi tehnoloških podjetij in novih ponudnikov na trgu (zagonskih oziroma start-up podjetij). 

Cilj Evropske komisije je ustvariti ugodno okolje za razvoj inovativnih finančnih rešitev v skladu z načeli tehnološke nevtralnosti, sorazmernosti in verodostojnosti, vendar pri tem ne sme biti ogrožena finančna stabilnost, integriteta ter varnost uporabnikov tovrstnih finančnih rešitev. V tem kontekstu Evropska komisija pričakuje odzive deležnikov predvsem glede vpliva novih finančnih tehnologij na evropski trg finančnih storitev, in sicer tako vidike ponudnikov kot uporabnikov finančnih storitev. 

Dokument, ki je predmet javne obravnave, je razdeljen na štiri vsebinske dele, ki proučujejo priložnosti in izzive na področju finančnih inovacij. Namen prvega poglavja na temo spodbujanja dostopa do finančnih storitev za potrošnike in podjetja je pridobiti mnenje deležnikov glede tveganj, ki jih lahko prinašajo finančne inovacije za potrošnike in stabilnost finančnega sektorja na splošno. Drugo in tretje poglavje obravnavata tematiki zniževanja operativnih stroškov in povečanja učinkovitosti finančne industrije ter finančnih inovacij v smislu priložnosti za izboljšanje konkurenčnosti celotnega evropskega trga. Slednje poglavje raziskuje tudi možnosti vzpostavitve spodbudnega pravnega okvira za razvoj finančnih inovacij. Zaključno, četrto poglavje se osredotoča na vidike uporabe finančne tehnologije za namene ocenjevanja in spremljanja tveganj v finančnem sektorju. 

Obvestila v zvezi z javno obravnavo so objavljena na tem mestu, kjer lahko zainteresirani deležniki tudi oddate svoje mnenje.