Delovna skupina za obravnavo vprašanj, povezanih s prenosom PSD2 v slovenski pravni red

Nacionalni svet za plačila je novembra 2016 ustanovil delovno skupino za obravnavo vprašanj, povezanih s prenosom PSD2 v slovenski pravni red. Glavni namen skupine je bil z izkušnjami članov Nacionalnega sveta za plačila doprinesti k sooblikovanju predloga novega zakona, s katerim bo v slovenski pravni red prenesena PSD2, hkrati pa je delo znotraj skupine vsaj deloma sodelujočim zagotovilo tudi zgodnje seznanjanje s prihodnjimi zakonskimi zahtevami.

Področje dela delovne skupine je poleg vprašanj, povezanih s prenosom PSD2 v slovenski pravni red, zajemalo tudi druge vsebine novega pravnega okvira (npr. register transakcijskih računov in delovanje plačilnih sistemov). V delovni skupini so sodelovali predstavniki AJPES, Bankarta d. o. o., Ministrstva za finance, Trgovinske zbornice Slovenije, Zveze potrošnikov Slovenije ter predstavniki ponudnikov plačilnih storitev in Banke Slovenije.