Objavljena Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2014

Banka Slovenije je maja letos objavila Analizo nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev, predvsem z namenom, da lahko vsak uporabnik plačilnih storitev (pravna ali fizična oseba) primerja podatke o zaračunanih nadomestilih za posamezne plačilne storitve s strani ponudnikov plačilnih storitev ter jih uporabi tudi pri oceni, kateri ponudnik je glede na plačilne navade in obseg plačil zanj ugodnejši. Pomembnejše rezultate analize pa pogosto povzemajo tudi mediji in potrošniške organizacije.

Banka Slovenije tovrstno analizo pripravlja in objavlja že več let, pri čemer vsako leto dodaja aktualne podatke in komentarje gibanj. Tako novo objavljeni dokument časovno vrsto dopolnjuje s podatki za leto 2014, pri tem pa analiza kaže, da so se povprečna nadomestila v zadnjem opazovanem obdobju (tj. 2014/2013) zvišala v skoraj vseh analiziranih segmentih plačilnih storitev, medtem ko so se znižala v dveh, v enem pa so ostala nespremenjena. Analiza poleg tega zaradi spremembe višine davka na finančne storitve z vidika morebitnega vpliva na višino nadomestil preučuje tudi spremembe slednjih v obdobju 31. 12. 2014 – 1. 5. 2015. Pri tem je glede na raznolikost sprememb nadomestil (tako po smeri sprememb kot po njihovi relativni velikosti v primerjavi s spremembo davčne stopnje) ugotovljeno, da sprememb v nadomestilih ni mogoče enoznačno povezati s spremembo davčne stopnje, temveč je ta le eden od številnih dejavnikov, ki jih ponudniki plačilnih storitev upoštevajo pri svoji cenovni politiki.

Analiza poleg tega tudi letos vključuje izračun stroškov košaric plačilnih storitev, ki kaže, da je za fizične osebe še vedno najugodnejši ponudnik plačilnih storitev Delavska hranilnica d.d., za pravne osebe pa je to Hranilnica in posojilnica Vipava d.d. – zapisano velja ne glede na izbrano tržno pot, tj. bančno okence ali elektronsko banko. Vsekakor pa se je potrebno zavedati, da košarica plačilnih storitev predstavlja povprečnega ("tipičnega") uporabnika, saj samo tipizacija omogoča enostavno primerjavo različnih ponudnikov plačilnih storitev. Poleg tega velja izpostaviti, da pri primerjavi ni mogoče upoštevati različnih paketnih (ali akcijskih) ponudb posameznih ponudnikov, ki lahko plačilne storitve znatno pocenijo, privlačnost ponudb pa je odvisna tudi od vzorcev plačevanja posameznih uporabnikov, zato je smiselno, da se ti pred odločitvijo o izbiri ali menjavi ponudnika podrobneje seznanijo s tovrstnimi ponudbami.

Podrobnejše predpostavke in izračune pa lahko najdete v dokumentu Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev – 2014