E-novice Nacionalnega sveta za plačila (avgust 2015)

Izpostavljeno

Vse več pozornosti namenjene takojšnjim plačilom

Pojav novih tehnologij, predvsem pametnih mobilnih telefonov, je povzročil spremembo v razmišljanju, navadah in pričakovanjih ljudi tudi na področju plačevanja. Danes tako želijo mnogi uporabniki plačilnih storitev v EU in tudi drugod po svetu svoja plačila izvrševati kjerkoli in kadarkoli ter čim hitreje. Spremembe na trgu plačilnih storitev so zato usmerjene tudi k čim večji hitrosti izvrševanja plačil ter obenem ohranjanju varnosti in stroškovne vzdržnosti plačevanja. Na trgu plačil je tako v zadnjem času vedno več pozornosti posvečene takojšnjim plačilom (angl. Instant Payments).

Več >>


Objavljena Analiza nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev - 2014

Banka Slovenije je maja letos objavila Analizo nadomestil bank in hranilnic za plačilne storitve in izračun stroškov košaric plačilnih storitev, predvsem z namenom, da lahko vsak uporabnik plačilnih storitev (pravna ali fizična oseba) primerja podatke o zaračunanih nadomestilih za posamezne plačilne storitve s strani ponudnikov plačilnih storitev ter jih uporabi tudi pri oceni, kateri ponudnik je glede na plačilne navade in obseg plačil zanj ugodnejši. Pomembnejše rezultate analize pa pogosto povzemajo tudi mediji in potrošniške organizacije.

Več >>


Aktualno iz institucij Evropske unije

Postopno se začenja uporaba določb Uredbe o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije

19. maja 2015 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena Uredba (EU) 2015/751 Evropskega parlamenta in Sveta o medbančnih provizijah za kartične plačilne transakcije (v nadaljevanju: Uredba), katere namen je izboljšati delovanje notranjega trga Evropske unije, od česar bi imeli koristi predvsem potrošniki in trgovci.

Več >>


Objava študije glede stroškov, ki jih imajo trgovci pri procesiranju gotovine in kartičnih transakcij

Evropska komisija je 18. marca 2015 objavila študijo "Survey on merchants' costs of processing cash and card payments", katere namen je bil na podlagi zbranih podatkov o stroških, ki jih imajo trgovci s sprejemanjem plačilnih kartic in gotovine, določiti osnovo za izračun medbančne provizije za kartične plačilne transakcije na podlagi testa indiferentnosti trgovcev.

Več >>


Statusno poročilo: Iniciative EBA na področju reguliranja plačil malih vrednosti v zadnjem obdobju

Evropski bančni organ (EBA) je 21. maja 2015 v izjavi za javnost naznanil pripravljenost za oblikovanje zahtev za harmonizacijo regulativnih in nadzorniških praks za zagotovitev varnih in učinkovitih plačilnih storitev v EU. Ob tem ključno podlago za dosego navedenih ciljev predstavljajo pooblastila, ki jih organu EBA dajeta revidirana direktiva o plačilnih storitvah in uredba o medbančnih provizijah, prav tako pa tudi že izdane smernice o varnosti spletnih plačil.

Več >>


Tretji sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v eurih

29. junija 2015 je potekal tretji sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v eurih (angl. Euro Retail Payments Board; v nadaljevanju Odbor). Upoštevajoč vsa strateška vprašanja in prednostne delovne naloge, s katerimi se Odbor ukvarja na ravni Evropske unije, sekretariat Nacionalnega sveta za plačila spremlja aktivnosti, ki potekajo pod okriljem Odbora, ter o tem tudi redno obvešča člane Nacionalnega sveta za plačila. Tako Banka Slovenije skozi Nacionalni svet za plačila izvaja povezovalno vlogo med Odborom in deležniki v nacionalnem okolju, ki se ukvarjajo s vsebinami s področja plačilnih storitev.

Več >>


Člani Nacionalnega sveta za plačila poročajo

Večina nas s kartico doma opravi vsaj polovico vseh nakupov, kartice pa vzamemo s seboj tudi v tujino

Avtor prispevka: Boštjan Fabjančič, MasterCard Europe sprl

Plačevanje s kartico je med Slovenci zelo razširjeno in priljubljeno, seli pa se tudi prek meja ter na splet. Tako večina Slovencev doma kartice uporablja večkrat na teden, jih vzame s seboj na potovanje v tujino, več kot 40 odstotkov pa z njimi plačuje tudi spletne nakupe. To so med drugim izsledki že sedme zaporedne raziskave MasterIndex, ki jo je za družbo MasterCard v Sloveniji izvedla Mediana.

Več >>


Napoved dogodkov

  • 9. septembra 2015 bo potekal seminar Odkrivanje in preprečevanje pranja denarja, ki ga organizira Združenje bank Slovenije.
  • 15. septembra 2015 bo potekal Posvet o kartičnem poslovanju, ki ga organizira Združenje bank Slovenije.
  • 8. oktobra 2015 bo potekal tradicionalni Posvet o plačilnem prometu – 2015, ki ga organizira Izobraževalni center Združenja bank Slovenije.

Več >> 


Ali veste?

Ali veste, da naj bi bila po rezultatih ankete, ki jo je na svoji spletni strani izvedel Evropski svet za plačila, glavna gonilna sila prihodnjih inovacij na trgu plačil v Evropi takojšnja plačila?

Evropski svet za plačila (EPC) je na svoji spletni strani izvedel anketo, s katero je želel s strani javnosti pridobiti mnenje, katera naj bi bila glavna gonilna sila prihodnjih inovacij na evropskem trgu plačil. Rezultati ankete so pokazali, da je največji del sodelujočih v anketi (45%) mnenja, da bodo ključni dejavnik prihodnjih inovacij na trgu plačil takojšnja plačila, 28% jih je mnenja, da bodo inovacije na trgu plačil usmerjala mobilna plačila, 11% jih meni, da bo katalizator prihodnjih inovacij spletna varnost, 9% anketirancev stavi na virtualne valute in 7% na regulativo.

Več >>