Numizmatika

Svetovni dan čebel (2018)

Čebele in drugi opraševalci so zelo pomembni za življenje ljudi, predvsem z vidika trajnostne kmetijske proizvodnje, zagotavljanja prehranske varnosti in preprečevanja lakote v svetu. Od opraševanja je odvisna kar tretjina pridelane hrane na svetu, velik delež z načrtnim zbiranjem peloda prispevajo prav čebele. Poleg tega so čebele kot opraševalke pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti in okolja.

Čebelarstvo ima v Sloveniji kot kmetijska panoga izjemno dolgo tradicijo. Za začetnika modernega čebelarstva velja ravno Slovenec Anton Janša (1734–1773). Slovenija je tudi edina članica Evropske unije, ki ima zaščiteno avtohtono podvrsto čebele (kranjska čebela oz. Apis mellifera carnica), kar pomeni, da se v Sloveniji ne sme gojiti drugih pasem čebel. Zaradi velikega pomena čebelarstva v Sloveniji ter z namenom ozaveščanja mednarodne javnosti o pomenu čebel in drugih opraševalcev in njihovih pridelkov je Čebelarska zveza Slovenije ob podpori Republike Slovenije na Organizacijo združenih narodov naslovila pobudo, da 20. maj, ki je tudi rojstni dan Antona Janše, postane svetovni dan čebel. Ob vse večji ogroženosti čebel bomo z obeležbo posebnega dneva, posvečenega čebelam, na globalni ravni pomembno prispevali h krepitvi zavedanja javnosti o pomembnosti ohranjanja čebel in vloge čebelarskega sektorja za kmetijstvo.

Republika Slovenija ob svetovnem dnevu čebel, ki se na njeno pobudo obeležuje prvič, izdaja spominski kovanec. Globus je upodobljen v obliki satovja. Prazne celice satovja predstavljajo morje, medtem ko je kopno prikazano z zapolnjenimi celicami v satovju.

Avtor dizajna: Janez Bizjak, Bled
Kovanje: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Italija

  • Obseg izdaje: 1 milijon kovancev
  • V obtoku od 14. maja 2018

Uradni list EU, 2018/C 120/05 - 6. 4. 2018

 

Spominski kovanec za 2 € v plastični kapsuli

Banka Slovenije je pripravila spominski kovanec za 2 € proof kvalitete (visoki sijaj), izdan ob Svetovnem dnevu čebel.

  • Obseg izdaje: 2.000 kovancev v plastični kapsuli 
  • V prodaji od 14. maja 2018

 

Prodajne cene in razpoložljivost posameznih numizmatičnih izdelkov je razvidna na tej povezavi.