Numizmatika

500-letnica rojstva Primoža Trubarja (2008)

Primož Trubar se je rodil 1508 (bržkone junija) na Raščici pri Velikih Laščah, se šolal na Reki, v Trstu, na Dunaju in v Salzburgu, kot duhovnik služboval v raznih krajih; nazorsko ga je močno zaznamoval humanistični tržaški škof Bonomo, njegov prvi zaščitnik; potem je deloval zmeraj bolj evangeličansko reformacijsko, zato je moral leta 1547 v izgnanstvo. V Rothenburgu nad Taubero je napisal svojo prvo knjigo (abecednik in katekizem), uredil versko stanje v Kemptenu, se leta 1560 vrnil v Ljubljano, nato pa je spet moral v izgnanstvo; umrl je 28. junija 1586 v Derendingenu (Tübingen) kot ugleden teolog.

Bil je voditelj slovenskega protestantskega verskega gibanja v 16. stoletju in obenem velik kulturni reformator in prelomna osebnost slovenske kulturne zgodovine. Poskrbel je za prve tiskane knjige v slovenščini, sam jih je spisal štiriindvajset, s somišljeniki in sodelavci pa okoli petdeset; med drugim je prvi prevajal biblična besedila. Izoblikoval in uveljavil je knjižno slovenščino, ki je ostajala v rabi naslednjih dvesto let. Po deželah je "preštel" Slovence in jih tako tudi prvi poimenoval, uvajal je slovensko šolstvo in knjižnice, sestavil kranjski/slovenski cerkveni red in z vsem tem utiril Slovence v družbo modernih evropskih kulturnih narodov.

Vir: Akademik prof. dr. Matjaž Kmecl

 

Spominski kovanec

Republika Slovenija je v "Trubarjevem letu", ki je razglašeno v počastitev 500-letnice njegovega rojstva, izdala spominski kovanec, na katerem je upodobljen doprsni kip Primoža Trubarja, delo kiparja Mirsada Begića.

Avtorja idejnega osnutka: Miljenko Licul in Maja Licul, Ljubljana

Kovanje: Royal Dutch Mint, Nizozemska

  • Obseg izdaje: 1 milijon kovancev. 
  • V obtoku: od 26. maja 2008.

Uradni list EU, št. 2008/C 125/06 – 22.05.2008.

 

Spominski kovanec za 2 € v posebni embalaži

Banka Slovenije je pripravila izdelka s spominskim kovancem za 2 €, izdanim ob 500-letnici rojstva Primoža Trubarja:

  • 10.000 kovancev v navadni tehniki kovanja v kartici.

  • 40.000 kovancev v tehniki visokega sijaja (proof) v plastični kapsuli. 

V prodaji: od 26. maja 2008.

Izdelava in kovanje: Royal Dutch Mint, Nizozemska.

 


Prodajne cene in razpoložljivost posameznih numizmatičnih izdelkov je razvidna na tej povezavi.