Za komitente

Banka Slovenije je ponudnik plačilnih storitev za svoje komitente. Ta stran je namenjena vsem komitentom Banke Slovenije, ki potrebujejo različne informacije o izvajanju plačilnih storitev pri Banki Slovenije.

Komitenti Banke Slovenije so:

  • neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov,
  • Centralna klirinško depotna družba,
  • tuje finančne institucije ter
  • institucije Evropske unije.

Komitenti, ki se financirajo iz državnega oziroma občinskih proračunov imajo pri Banki Slovenije odprte enotne zakladniške račune, medtem kot imajo ostali komitenti odprte transakcijske račune. Računi se vodijo v eni ali več denarnih enotah.

Komitenti Banke Slovenije na tej strani najdete:

  • elektronsko banko epi@bs,
  • Navodilo za pridobitev kvalificiranih digitalnih potrdil potrebnih za elektronsko poslovanje z Banko Slovenije,
  • vlogo za prijavo digitalnega potrdila sistemskega administratorja v epi@bs,
  • tarifo Banke Slovenije in
  • tečajnico Banke Slovenije.

Komitenti posredujejo Banki Slovenije plačilne naloge v elektronski obliki, kar omogoča visoko stopnjo avtomatizacije plačilnih storitev ter posledično hitro, učinkovito in cenovno ugodno izvajanje storitev. Plačila se poravnavajo v različnih plačilnih sistemih, v odvisnosti od vrste plačilnega instrumenta, denarne enote plačila in izpolnjevanja pogojev za avtomatsko obdelavo plačilnih nalogov.

Povezano