Evropski bančni organ: Središče znanja za finteh

Pod okriljem Evropskega bančnega organa (angl. European banking Authority; EBA) deluje t. i. središče znanja za finteh (angl. FinTech Knowledge Hub). Gre za platformo, ki združuje različne deležnike trga finančnih storitev, s ciljem spodbujanja aktivnosti obstoječih in novih ponudnikov ter ostalih relevantnih deležnikov na področju razvoja finančnih tehnologij in z njimi pogojenih finančnih inovacij (finteh).

Cilj vzpostavitve središča znanja za finteh je omogočiti najrazličnejšim deležnikom trga finančnih storitev (regulatornim in nadzornim organom ter obstoječim in novim ponudnikom finteha) izmenjavo znanja na temo finteh ter tako zagotoviti usmerjen razvoj na področju finteh ter omogočiti in spodbuditi tehnološko nevtralne pristope regulatornih in nadzornih organov.

Prioritete središča za izmenjavo znanja za finteh so:

  • Spremljanje področja nadzora, vključno z analizo obstoječih pristopov držav članic glede izdaje dovoljenj tržnim subjektom s področja finteh.
  • Zagotavljanje koordinacije med nadzorniki.
  • Spremljanje trendov s področja finteh in analiza vplivov na obstoječe institucije in trg finančnih storitev.
  • Spodbujanje dobrih nadzorniških praks na področju kibernetske varnosti.
  • Naslavljanje izzivov s področja finteh, ki se pojavijo na strani uporabnikov.
  • Identificiranje in naslavljanje tveganj, ki so povezana s pranjem denarja in financiranjem terorizma.

Razvoj sofisticiranih informacijsko-komunikacijskih tehnologij in inovativnih rešitev, ki temeljijo na novi tehnologiji, vpliva na trg plačil, in sicer tako z vidika rešitev za plačevanje kot tudi z vidika delovanja plačilne infrastrukture, zato je tudi predmet pozornosti Nacionalnega sveta za plačila (NSP). Nenazadnje pa razvoj tehnologij (posredno) spreminja tudi zahteve, pričakovanja in plačilne navade uporabnikov. NSP bo, ob zavedanju, da razvoj novih tehnologij in z njo pogojenih inovativnih rešitev vpliva tudi na področje plačevanja, še naprej sledil razvoju na področju finteh. Pri tem NSP spodbuja predvsem razvoj poenotenih oziroma med seboj povezljivih rešitev, s ciljem preprečiti, da bi nove rešitve vodile v poglabljanje razdrobljenosti na trgu plačil. NSP se zaveda, da je iskanje sinergij med obstoječimi načini plačevanja in novimi tehnološkimi inovacijami ključ do zadovoljevanja zahtev in pričakovanj uporabnikov.

Podrobnejše informacije na temo delovanja in ciljev vzpostavitve središča znanja za finteh najdete v Načrtu za finteh EBA (EBA FinTech Roadmap). Na splošno o aktivnostih različnih institucij EU na temo finteh pa si lahko preberete tudi v preteklih številkah E-novic NSP.