Vizija Nacionalnega sveta za plačila za razvoj trga plačilnih storitev v Sloveniji

Objavljena je Vizija Nacionalnega sveta za plačila (NSP) za razvoj trga plačil v Sloveniji (Vizija NSP), udejanjanje katere lahko pripomore k razvoju konkurenčnega, učinkovitega, transparentnega in z evropskim trgom povezanega trga plačil in bo lahko temelj za razvoj in uveljavitev inovativnih, varnih, zaupanja vrednih plačilnih storitev in načinov plačevanja v Sloveniji na splošno ter poenotenje uporabniške izkušnje pri tem.

Ključna področja dela NSP, opredeljena v Viziji NSP, so varnost, učinkovitost, dostopnost, harmonizacija, sodelovanje, pravočasnost in komunikacija ter odražajo zahteve in potrebe različnih deležnikov trga plačil v Sloveniji in ne zgolj interesov posameznih skupin deležnikov, zastopanih v NSP. Vizija NSP tako predstavlja osnovo za delo vseh članov NSP, ki lahko z lastnimi aktivnostmi in zgledom vplivajo na ostale deležnike trga plačil v Sloveniji.

Izhajajoč iz ključnih področij dela bo NSP do konca leta 2018 oblikoval načrt dela in določil roke za izvedbo prednostnih delovnih nalog. Takšen ciljno usmerjen način dela bo pripomogel k izboljšanju delovanja NSP, omogočil merjenje učinkovitosti lastnega dela in na tej osnovi opredelitev morebitnih novih delovnih nalog NSP.