Ali veste?

Ali veste, da bo potrošnikom od novembra 2018 dalje na voljo spletna primerjava nadomestil za najbolj reprezentativne plačilne storitve na ravni Evropske unije?

Slovenski uporabniki plačilnih storitev, tako fizične kot pravne osebe, že imajo možnost primerjave nadomestil, ki jih slovenski ponudniki plačilnih storitev zaračunavajo za opravljanje določenih plačilnih in drugih, s temi povezanih storitev. S ciljem zagotoviti preglednost in enotnost pri informiranju uporabnikov o veljavnih nadomestilih Banka Slovenije te podatke zbira že od leta 2007 ter jih javno objavlja na spletni strani.

Skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja področje plačilnih storitev, bo morala Banka Slovenije (kot tudi vsi drugi pristojni organi v drugih državah članicah) na svoji spletni strani omogočiti potrošnikom brezplačen dostop do primerjave nadomestil, ki jih zaračunavajo ponudniki plačilnih storitev v Sloveniji, in sicer za storitve, prepoznane kot reprezentativne na ravni Evropske unije. Te so: (i) vodenje plačilnega računa, (ii) izdaja debetne kartice, (iii) izdaja kreditne kartice, (iv) prekoračitev, (v) kreditno plačilo, (vi) trajni nalog; (vii) direktna obremenitev in (viii) dvig gotovine.

Cilj vzpostavitve spletnega primerjalnega mesta nadomestil za reprezentativne storitve je zagotoviti zanesljiv, nepristranski in pregleden vir informacij, s tem potrošnikom omogočiti primerjavo nadomestil na ravni Evropske unije ter jim olajšati izbiro ponudnika plačilnih storitev. Znotraj SEPA imajo namreč uporabniki plačilnih storitev možnost izbire katerega koli ponudnika plačilnih storitev z najprivlačnejšo ponudbo, ne glede na državo njegovega sedeža.

Primerjalno mesto o nadomestilih reprezentativnih storitev bo vzpostavljeno na spletni strani Banke Slovenije, in sicer 1. novembra 2018.