9. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih

18. junija 2018 je potekal 9. sestanek Odbora za plačila malih vrednosti v evrih (Euro Retail Payments Board; Odbor). Temeljni cilj delovanja Odbora je prispevati k nadaljnjemu razvoju povezanega, inovativnega in konkurenčnega trga plačil malih vrednosti v evrih.

Med vsebinami, o katerih je Odbor razpravljal na tem sestanku, so izpostavljene naslednje:

 • Spremljanje napredka pristopa k shemi SEPA za takojšnja plačila (SCT Inst)
  Do sredine maja 2018 je k shemi pristopilo 1.093 ponudnikov, kar predstavlja več kot 26 % vseh udeležencev v shemi kreditnih plačil SEPA, od teh je takojšnja plačila svojim komitentom že ponujalo 633 ponudnikov plačilnih storitev.
 • Prizadevanje za vzpostavitev standardizirane rešitve za izvajanje mobilnih plačil med dvema fizičnima osebama (P2P)
  Odbor spodbuja vzpostavitev standardizirane rešitve (standardised proxy look-up), ki bo omogočala izmenjavo ključnih podatkov (npr. mobilna telefonska številka, elektronski naslov in IBAN) med mobilnimi plačilnimi rešitvami, potrebnih za izvedbo mobilnega plačila med dvema fizičnima osebama, v skladu z naslednjimi dogovorjenimi roki: (i) vzpostavitev rešitve do oktobra 2018, (ii) pričetek izvajanja testiranj novembra 2018 in (iii) pričetek uporabe rešitve (predvidoma) januarja 2019.
 • Povezovanje različnih rešitev za storitve odreditve plačila in storitve zagotavljanja informacij o računih po PSD2 na vseevropski ravni
  Odbor se je seznanil z napredkom delovne skupine, v kateri sodelujejo predstavniki vseh relevantnih deležnikov, s ciljem priprave niza tehničnih, operativnih in poslovnih zahtev za integracijo storitev odreditve plačil in zagotavljanja informacij o računih.
 • Objava letnega poročila o delu Odbora
  Odbor je potrdil objavo letnega poročila o delu Odbora za obdobje julij 2017 do junij 2018.

Več informacij o Odboru, aktivnostih, ki potekajo pod njegovim okriljem, ter obravnavanih vsebinah na sestankih je dostopnih na spletnih straneh Banke Slovenije in Evropske centralne banke.