Pritožbe in prijava kršitev

Prosimo, da natančno preberete opredelitve vseh treh postopkov na tej strani, saj boste le tako lahko izbrali za vas ustrezno rešitev. V primeru dvoma svetujemo, da si na povezavah "naprej na pritožbo" in "naprej na prijavo " podrobneje preberete opis vsake možnosti.

Glede morebitnih kršitev subjektov nadzora izpostavljamo ključne razlike med pritožbo in prijavo kršitve:

 • Pritožba zoper banko ali drug subjekt nadzora
  • Namen je obravnava vašega primera pri poslovanju z banko ali drugim subjektom nadzora.
  • V odgovoru prejmete mnenje strokovnih služb Banke Slovenije.
  • Identiteta pritožnika ni posebej varovana, anonimna pritožba ni možna.
 • Prijava kršitve v banki ali drugem subjektu nadzora
  • Namen je ugotavljanje posamičnih in sistemskih kršitev ne glede na odnos v katerem ste z banko ali drugim subjektom nadzora.
  • V odgovoru prejmete informacijo o koncu in izidu postopka (upoštevaje dolžnost Banke Slovenije varovati zaupne podatke).
  • Prijava kršitev omogoča posebno varstvo identitete prijavitelja v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev, možna je tudi anonimna prijava kršitve, ki zagotavlja zaščito prijavitelja.

Če imate vprašanje glede delovanja Banke Slovenije, razlage in izvajanja predpisov v pristojnosti Banke Slovenije ali podobno vprašanje splošne narave, uporabite obrazec na kontaktni strani.

 

Pritožbe uporabnikov finančnih storitev

 

Prijava kršitev v bankah in drugih subjektih, ki jih nadzira Banka Slovenije

 

Prijava kršitev v Banki SlovenijeTa postopek izberite, če kot uporabnik finančnih storitev menite, da je banka, hranilnica ali drug subjekt nadzora pri poslovanju z vami kršil veljavne predpise. Vašo pritožbo bomo preučili in vam posredovali odgovor.

 

 Ta postopek izberite, če sumite na morebitno kršitev veljavnih predpisov v zvezi z izvajanjem finančnih storitev ali izpolnjevanjem bonitetnih zahtev, ki zavezujejo banko ali drugi subjekt, ki ga nadzira Banka Slovenije.

 

 Ta postopek izberite, če sumite na morebitno kršitev veljavnih predpisov ali drugih zahtev, ki zavezujejo Banko Slovenije.

 

NAPREJ NA PRITOŽBO >>   NAPREJ NA PRIJAVO >>   NAPREJ NA PRIJAVO >>