Banka Slovenije Prizes

Since 1992, the Banka Slovenije give prizes for the best master's and doctoral theses in the area of finance to students from Slovenian universities. 285 students have now won prizes.

List of Banka Slovenije Prize winners by years

2018

  • Kaja Batagelj: Prihodnost poslovanja bank (magistrsko delo)
  • Tilen Višnjevec in Neža Zemljič: Monetary Policy Shocks and Cross-Country Heterogeneity in the Euro Area (magistrsko delo)
  • Matic Zupančič: Model lokalne volatilnosti (magistrsko delo)
  • Matej Tomec: Vpliv dokapitalizacije na dobičkonosnost in makroekonomski učinek sistemskih bank ZDA in EU v času globalne finančne krize (doktorsko delo)

The prizes were presented to the winners at a ceremony on 9 October by the Vice Governor Dr Primož Dolenc. More: Press release, 10/09/2018

2017

  • Primož Knavs: Spremljanje poslovnih modelov slovenskih bank (magistrsko delo)
  • Aljoša Ortl: Practical aspects of developing and validationg corporate probability of default model and the use of machine learning / Praktični vidik razvoja in validacije modela verjetnosti stečaja podjetja za gospodarske družbe in uporaba strojnega učenja (magistrsko delo)
  • Živa Petkovšek: Pitebergov model vrednotenja OTC izvedenih finančnih instrumentov ob prisotnosti CSA sporazuma (magistrsko delo)
  • Nika Sosič: Vpliv deviznega tečaja na domače cene na primeru Slovenije: analiza VAR modela s spremenljivimi parametri (magistrsko delo)
  • Matej Jovan: Ocenjevanje verjetnosti neplačila podjetij z Mertonovim (1974) modelom in modelom ogroženosti v diskretnem času (doktorsko delo)

2016

2015


2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005