Koledar avkcij in obveznih rezerv

Koledarji izvedbe avkcij glavnega in dolgoročnejšega refinanciranja

20202019 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007


Koledarji obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv

20202019 - 2018 - 2017 - 2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010 - 2009 - 2008 - 2007

 

Okvirni koledar izvajanja operacij dolarske likvidnosti

 

Koledar avkcij TLTRO

Revidiran koledar izvajanja avkcij TLTRO v 2014

Revidiran koledar izvajanja avkcij TLTRO v 2015

Revidiran koledar izvajanja avkcij TLTRO v 2016

Koledar izvajanja avkcij TLTRO-II