Sprememba prodajne cene zlatnikov

01.04.2024 / Numizmatika

Banka Slovenije je s soglasjem Ministrstva za finance Republike Slovenije 29. marca 2024 sprejela Sklep o spremembi prodajne cene zlatnikov, ki jih je Banka Slovenije izdala v imenu Republike Slovenije na podlagi sklepov o dajanju zbirateljskih kovancev v prodajo in obtok. V skladu s sprejetim sklepom Banke Slovenije se vsem zlatnikom, izdanim od vključno leta 2008 do vključno leta 2020, prodajna cena z dnem 1. april 2024 poviša na enotno ceno 440,00 EUR.