Rezultat javnega anonimnega natečaja za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2021

03.11.2020 / Numizmatika

Vlada Republike Slovenije je z Uredbo o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2021 izdajo priložnostni kovanci (Uradni list RS, št. 04/20), odločila, da se v letu 2021 izdajo:

  • spominski kovanec za 2 € ob 200. obletnici ustanovitve Deželnega muzeja za Kranjsko, prvega muzeja na Slovenskem in
  • zbirateljski kovanci ob 300. obletnici škofjeloškega pasijona. 

Banka Slovenije je 5. junija 2020 objavila javni anonimni natečaj za oblikovanje likovnih rešitev priložnostnih kovancev, ki bodo izdani v letu 2021. Razpis je bil objavljen v razglasnem delu Uradnega lista RS, št. 82/20, in na spletni strani Banke Slovenije. Do zaključka natečaja 13. julija 2020 je prispelo 31 likovnih rešitev za spominski kovanec za 2 € in 17 likovnih rešitev za zbirateljske kovance.

Vlada Republike Slovenije je na predlog Komisija za izdajo priložnostnih kovancev, ki sta jo imenovala Banka Slovenije in Ministrstvo za finance, odločila, da se za spominski kovanec dodelijo naslednje nagrade oz. odkupi:

  1. odkup v višini 3.000 € za likovno rešitev s šifro N611U2023 – avtorica: Lana Semečnik;
  2. odkup v višini 1.500 € za likovno rešitev s šifro AN63NA – avtor: Andrej Žerovnik;
  3. odkup v višini 1.000 € za likovno rešitev s šifro CPIMU19 – avtorja: Mojca Mlinar in Dominik Košak.

Za zbirateljske kovance se dodelijo naslednje nagrade  oz. odkupi:

  1. odkup v višini 3.000 € za likovno rešitev s šifro 9754145us – avtor: Matej Štanta;
  2. odkup v višini 1.500 € za likovno rešitev s šifro RG989 – avtor: Matej Ramšak;
  3. odkup v višini 1.000 € za likovno rešitev s šifro APA041 – avtorja: Mojca Mlinar in Dominik Košak.

Likovni rešitvi prvega odkupa sta izvedbena projekta, na podlagi katerih bodo izdelani priložnostni kovanci.