Contact us

Committee of Mala galerija

President
doc. dr. Petja Grafenauer - University of Ljubljana

Members
Sonja Primožič - Banka Slovenije
prof. Boštjan Botas Kenda - University of Ljubljana
Darja Kocjančič - Banka Slovenije
Polonca Komar - RTV Slovenije


Custos
Vladimir Vidmar


Information
Sonja Primožič - sonja.primozic@bsi.si - 030 451 925
Vladimir Vidmar - vidmarvladimir@gmail.com - 031 427 602

Related


Open from tuesday to saturday, 11.00 - 19.00.