List of public sector entities established in the Republic of Slovenia treated in accordance with Article 116(4) of Regulation (EU) No 575/2013

Public sector entities established in the Republic of Slovenia, exposures to which may be treated in accordance with Article 116(4) of Regulation (EU) No 575/2013 as exposures to central government for the purpose of calculating capital requirements for credit risk under the Standardised Approach because in the opinion of the Bank of Slovenia there is no difference in risk between such exposures due to existence of an appropriate guarantee by the central government (Republic of Slovenia) for the obligations of these entities:
 

  Name of public sector entity
(in Slovenian)
Name of public sector entity
(in English)
National
identification
number
Fiscal
number
Date of 
permission
1 Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve Agency of the Republic of Slovenia for Public Legal Records and Related Services 1732803 14717468 01.01.2014
2 Agencija za energijo Energy Agency 1993666 45123136 01.01.2014
3 Agencija za javni nadzor nad revidiranjem Agency for Public Oversight of Auditing 3476278 10031251 01.01.2014
4 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije Agency for communication networks and services of the Republic of Slovenia 1332899 10482369 01.01.2014
5 Agencija za trg vrednostnih papirjev Securities Market Agency 5833566 43586350 01.01.2014
6 Agencija za zavarovalni nadzor Insurance Supervision Agency 1332856 18962343 01.01.2014
7 Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije  SPIRIT, Slovenian Public Agency for Investments, Entrepreneurship and Internationalization 6283519 97712663 01.01.2014
8 Javna agencija Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma Slovenian Tourist Board 6889859 93477902 01.01.2014
9 Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa Slovenian Traffic Safety Agency 3788164 23272856 01.01.2014
10 Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence Slovenian Competition Protection Agency 6280757 17283035 01.01.2014
11 Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke Public Agency of the Republic of Slovenia for Medicinal Products and Medical Devices 2256584 24862185 01.01.2014
12 Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije Civil Aviation Agency of the Republic of Slovenia 3933083 62730436 01.01.2014
13 Javna agencija za knjigo Republike Slovenije Slovenian Book Agency 3367622 68569203 01.01.2014
14 Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije Slovenian Research and Innovation Agency 9390847 31434860 01.03.2024
15 Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije Public Agency of the Republic of Slovenia for Railway Transport 1834452 19339496 01.01.2014
16 Radiotelevizija Slovenija javni zavod, Ljubljana Radio and Television Corporation of Slovenia 5056497 29865174 20.10.2020
17 Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije Slovenian Film Centre, a public agency of the Republic of Slovenia 5860725 74184946 01.01.2014
18 Univerzitetni klinični center Ljubljana University Medical Centre Ljubljana 5057272 52111776 20.10.2020
19 Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve Agency of the Republic of Slovenia for Commodity Reserves 5022959 34375848 20.10.2020
20 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Pension and Disability Insurance Institute of Slovenia 5156700 85876500 01.01.2014
21 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Health Insurance Institute of Slovenia 5554195 41698070 01.01.2014

 

The list of these public sector entities is also published on the European banking authority's website (see List of public sector entities treated as exposures to regional governments, local authorities or central governments (Article 116 CRR)).