Average effective interest rates of consumer credits

POVPREČNE EFEKTIVNE OBRESTNE MERE iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic v obdobju od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022

Povprečne efektivne obrestne mere iz sklenjenih potrošniških kreditnih pogodb bank in hranilnic, izračunane na način iz  25. člena Zakona o potrošniških kreditih ZPotK-2 (Uradni list RS, št. 77/16 in 92/21 – ZBan-3) , so v obdobju od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022 znašale:

 

Potrošniški kredit (glede na ročnost in znesek)

Povprečna efektivna obrestna mera (v %)*

do 6 mesecev

in do 1.000 EUR

67,1

do 12 mesecev

in do 2.000 EUR

27,2

do 36 mesecev

in do 4.000 EUR

15,3

do 10 let

in do 20.000 EUR

8,9

* Valuta kredita EUR