Ivan Ribnikar Prizes

Since 1992, Banka Slovenije give prizes for the best master's and doctoral theses in the area of finance to students from Slovenian universities. Over 300 students have now won prizes.

List of winners by years
 

2022

 • Jernej Kadivnik: The Impact of Monetary Policy on US Equity Market during Covid-19 Pandemic (magistrsko delo)
 • Gorazd Govekar: Posojilna aktivnost javno kotirajočih evropskih bank v obdobju pandemije COVID-19 (magistrsko delo)
 • Evgen Brenčič: Dejavniki visokotehnološkega izvoza držav članic EU (magistrsko delo)
 • Aida Ćehajić: Financiranje bank, kreditna rast in makrobonitetna regulacija (doktorsko delo)

More information on the link.

2021

 • Vida Maver: Inflation forecasting driven by inflation expectations: A dynamic multi-factor model (magistrsko delo)
 • Martin Pezdir: Izračun cenovnih indeksov s strojnim učenjem za avtomatsko razvrščanje produktov (magistrsko delo)
 • Polona Zorko: Odziv evropskih bank na novo regulativo o likvidnostnem tveganju v bankah po finančni krizi (magistrsko delo)
 • Enia Bearzotti: ESG Integration in Portfolio Construction: An Empirical Study Of European Stocks (magistrsko delo)
 • Rok Mlakar: Macroeconomic drivers of the Yield curve (magistrsko delo)
 • Ursula Slapnik: Textual sentiment in sovereign credit rating reports (doktorsko delo)
 • Gašper Ploj: Three Essays on the Interconnectedness of Labor Markets and Household Finance (doktorsko delo)

More information on the link

2020

 • Urška Bele: Modeliranje terminske strukture nemških državnih obveznic z uporabo ACM modela (magistrsko delo)
 • Mark Požlep: Impact of bank bailouts on medium term economic growth (magistrsko delo)
 • Maja Mišič: An analysis of the effects of unconventional monetary policy measures in the euro area with a SVAR model (magistrsko delo)
 • Matevž Skočir: The use of multi-factor asset pricing models in the corporate valuation (doktorsko delo)
 • Iskra Sokolovska: The analysis of the double dividend from the perspective of public and private finance (doktorsko delo)

2019

 • Anamarija Krpina: Izvajanje programa Evropske centralne banke o dokončnih denarnih transakcijah (OMT) v luči prepovedi monetarnega financiranja držav članic evroobmočja (magistrsko delo)
 • Mitja Lavrič: The determinants of banks' liquidity buffers in Slovenia (magistrsko delo)
 • Juš Pogačar: Modeliranje verjetnosti neplačila po standardih računovodskega poročanja (magistrsko delo)
 • Emilija Popovska: The effects from implementing the Single Supervisory Mechanism in the Euro area with emphasis on bank's stability (magistrsko delo)
 • Noemi Matavulj: Analiza dostopnosti finančnih virov za podjetja (magistrsko delo)
 • Blaž Kovač: Electricity market uncertainity and time-varying volatility estimation (magistrsko delo)
 • Nataša Vrh: Causes and consequences of positioning within global value chains: industry and firm-level analysis in CEE countries (doktorsko delo)

2018

 • Kaja Batagelj: Prihodnost poslovanja bank (magistrsko delo)
 • Tilen Višnjevec in Neža Zemljič: Monetary Policy Shocks and Cross-Country Heterogeneity in the Euro Area (magistrsko delo)
 • Matic Zupančič: Model lokalne volatilnosti (magistrsko delo)
 • Matej Tomec: Vpliv dokapitalizacije na dobičkonosnost in makroekonomski učinek sistemskih bank ZDA in EU v času globalne finančne krize (doktorsko delo)

The prizes were presented to the winners at a ceremony on 9 October by the Vice Governor Dr Primož Dolenc. More: Press release, 10/09/2018

2017

 • Primož Knavs: Spremljanje poslovnih modelov slovenskih bank (magistrsko delo)
 • Aljoša Ortl: Practical aspects of developing and validationg corporate probability of default model and the use of machine learning / Praktični vidik razvoja in validacije modela verjetnosti stečaja podjetja za gospodarske družbe in uporaba strojnega učenja (magistrsko delo)
 • Živa Petkovšek: Pitebergov model vrednotenja OTC izvedenih finančnih instrumentov ob prisotnosti CSA sporazuma (magistrsko delo)
 • Nika Sosič: Vpliv deviznega tečaja na domače cene na primeru Slovenije: analiza VAR modela s spremenljivimi parametri (magistrsko delo)
 • Matej Jovan: Ocenjevanje verjetnosti neplačila podjetij z Mertonovim (1974) modelom in modelom ogroženosti v diskretnem času (doktorsko delo)

2016

2015


2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005