Primož Dolenc, Ph.D., Vice Governor


 

EDUCATION

2006

Ph.D. in Economics, University of Ljubljana, Faculty of Economics, Slovenia: Sovereign Assets and Liability Management (Upravljanje finančnega premoženja in dolga države)

2002 M.A. in Economics, University of Ljubljana, Faculty of Economics, Slovenia: Liquidity Management under Single Treasury Account (Upravljanje likvidnosti pri enotnem računu državne zakladnice)
1999 B.A. in Economics, University of Ljubljana, Faculty of Economics, Slovenia: Wagner's Law (Wagnerjev zakon)
The Prešeren's Prize of University of Ljubljana for Outstanding Results


PROFESSIONAL CAREER

November 2022 onwards  Vice-Governor and member of the Governing Board of Banka Slovenije
April 2022 – November 2022 Strategic advisor at Banka Slovenije
2016 - 2022

Vice Governor and Member of the Board of the Bank of Slovenia

2013 - 2016

Director of Risk Management Department (B-1) at Deželna banka Slovenije

2008 - 2013 Full Professor of Finance, and Head of Finance and Accounting Department at University of Primorska
2006 - 2008 Director of Treasury Department (B-2) at Abanka Vipa d.d.
2006 Executive Director Intereuropa d.d.
2000 - 2006 Division Head at Ministry of finance (The Treasury)


TEACHING

2003 onwards University of Primorska, Faculty of Management and Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technology, Full Professor of Finance, Banking and Macroeconomics
2003

 

University of Ljubljana, Faculty of Economics, Assistant for Statistics and Econometrics
  Visiting professor at Mikkeli University of Applied Sciences (Finland), Glasgow Caledonian University (UK), University of Córdoba (Spain), University of EcoNomics Varna (Bulgaria), Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës (Albania)SELECTED BIBLIOGRAPHY

(1) STUBELJ, Igor, DOLENC, Primož, BILOSLAVO, Roberto, NAHTIGAL, Matjaž, LAPORŠEK, Suzana. Corporate purpose in a small post-transitional economy : the case of Slovenia. Ekonomska istraživanja, ISSN 1331-677X, 2017, Vol. 30, No. 1, pp. 818-835
(2) DOLENC, Primož, LAPORŠEK, Suzana, STUBELJ, Igor. Severance pay programmes in South-Eastern Europe. International journal of sustainable economy, ISSN 1756-5804, 2015, Vol. 2, No. 7, pp. 155-168.
(3) STUBELJ, Igor, DOLENC, Primož, JERMAN, Mateja. Estimating WACC for regulated industries on developing financial markets and in times of market uncertainty. Managing global transitions : international research journal, ISSN 1854-6935. [Online ed.], 2014, Vol. 12, No. 1, pp. 55-77, 96-97
(4) STUBELJ, Igor, DOLENC, Primož. Sustainability of banks' efficiency of EU member states and the association with ecoNomic performance. International journal of sustainable economy, ISSN 1756-5804, 2013, Vol. 5, No. 3, pp. 225-238
(5) DOLENC, Primož, LAPORŠEK, Suzana. Flexicurity policies and their association with productivity in the European Union. Prague Economic Papers : quarterly journal of economic theory and policy, ISSN 1210-0455, 2013, Vol. 22, No. 2, pp. 224-239
(6) KOSI, Tanja, NASTAV, Bojan, DOLENC, Primož, MAJCEN, Sonja. Upravljanje raznolikosti zaposlenih pri nas in v tujini : rezultati anketne raziskave. HRM : strokovna revija za ravnanje z ljudmi pri delu, ISSN 1581-7628, Sep. 2012, Vol. 10, No. 48, pp. 59-63
(7) DOLENC, Primož, LAPORŠEK, Suzana. An overview of severance pay schemes in South-Eastern Europe. International journal of economics and law, ISSN 2217-5504, 2012, Vol. 2, No. 5, pp. 20-33
(8) DOLENC, Primož, LAPORŠEK, Suzana. Taxing wages and sustainable labour market performance : empirical evidence from OECD and EU countries. International journal of sustainable economy, ISSN 1756-5804, 2012, Vol. 4, No. 3, pp. 234-253
(9) LAPORŠEK, Suzana, DOLENC, Primož. How do new EU member states comply with the flexicurity concept?. Ekonomika, ISSN 1392-1258, 2012, Vol. 91, No. 4, pp. 27-44
(10) DOLENC, Primož, LAPORŠEK, Suzana. Labour taxation and its impact on employment growth. Managing global transitions : international research journal, ISSN 1854-6935. [Online ed.], Fall 2012, Vol. 10, No. 3, pp. 301-318
(11) DOLENC, Primož, GRUM, Andraž, LAPORŠEK, Suzana. The effect of financial/economic crisis on firm performance in Slovenia - a micro level, difference-in-differences approach. Montenegrin journal of economics, ISSN 1800-5845, 2012, Vol. 9, No. 2, pp. 207-222
(12) LAPORŠEK, Suzana, DOLENC, Primož. Do flexicurity policies affect labour market outcomes? : An analysis of EU countries. Revija za socijalnu politiku, ISSN 1330-2965, 2012, Vol. 19, No. 2, pp. 107-130
(13) DOLENC, Primož, LAPORŠEK, Suzana. Obdavčitev dela in zaposleNost v državah OECD in Sloveniji. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Printed ed.], Sep. 2011, Vol. 27, No. 67, pp. 59-75
(14) DOLENC, Primož, LAPORŠEK, Suzana, ŠEPAROVIĆ, Anamarija. Does labour taxation afect unemploymenr? : Croatian wprker in international perspective. Ekonomska istraživanja, ISSN 1331-677X, 2011, Vol. 24, No. 3, pp. 86-101
(15) LAPORŠEK, Suzana, DOLENC, Primož. On the way towards flexicurity in the countries of former Yugoslavia. International journal of economics and law, ISSN 2217-5504, 2011, Vol. 1, No. 3, pp. 70-77
(16) NOVAK, Matjaž, DOLENC, Primož, STUBELJ, Igor, JERMAN, Mateja. Contribution of human capital to economic growth from the education policy point of view - empirical analysis for EU economies. International journal of knowledge-based development, ISSN 2040-4468, 2011, Vol. 2, No. 1, pp. 49-65
(17) DOLENC, Primož, LAPORŠEK, Suzana. Obdavčitev dela in rast zaposleNosti: Slovenija v mednarodnem kontekstu = Tax wedge and employment growth: Slovenia from an international perspective. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja, ISSN 0547-3101. [Printed ed.], 2011, Vol. 57, No. 1/2, pp. 15-25
(18) LAPORŠEK, Suzana, DOLENC, Primož. Prožna varNost v Evropski uniji in Sloveniji. Organizacija : revija za management, informatiko in kadre, ISSN 1318-5454. [Printed ed.], Mar./Apr. 2011, Vol. 44, No. 2, pp. A 72-A 84
(19) DOLENC, Primož. The pension system in Slovenia in light of current international macroeconomic changes and trends. South East European journal of economics and business, ISSN 1840-118X, Apr. 2011, Vol. 6, No. 1, pp. 13-21
(20) LAPORŠEK, Suzana, DOLENC, Primož. The analysis of flexicurity in the EU member states. Transylvanian review of administrative sciences, ISSN 1842-2845, Feb. 2011, No. 32 E, pp. 125-145
(21) DOLENC, Primož, NOVAK, Matjaž, LAPORŠEK, Suzana, STUBELJ, Igor, JERMAN, Mateja. The econometric analysis of the second wave of privatization in a post-communist economy. Economy & business : Journal international scientific publications, ISSN 1313-2555, 2010, Vol. 4, part 3, pp. 374-388
(22) NOVAK, Matjaž, DOLENC, Primož, JERMAN, Mateja, STUBELJ, Igor, KOSI, Tanja, STRAŠEK, Rok. Issue of real convergence : case of transition economies. Economy & business : Journal international scientific publications, ISSN 1313-2555, 2010, Vol. 4, part 3, pp. 466-480
(23) DOLENC, Primož. Privatization in a post-communist ecoNomy : it seems there are no macroeconomic effects. Ekonomska istraživanja, ISSN 1331-677X, 2010, Vol. 23, No. 1, pp. 60-72
(24) STUBELJ, Igor, DOLENC, Primož. Fiscal sustainability of EU member states in the context of current financial crisis. Ekonomska istraživanja, ISSN 1331-677X, 2010, Vol. 23, No. 4, pp. 37-62
(25) DOLENC, Primož, STUBELJ, Igor. Fiscal sustainability in EU and current financial/ecoNomic crisis. International journal of sustainable economy, ISSN 1756-5804, 2010, Vol. 2, No. 1, pp. 80-91
(26) DOLENC, Primož, LAPORŠEK, Suzana. Tax wedge on labour and its effect on employment growth in the European Union. Prague Economic Papers : quarterly journal of economic theory and policy, ISSN 1210-0455, 2010, Vol. 19, No. 4, pp. 344-358
(27) DOLENC, Primož. Privatization in a post-communist economy : are there any macroeconomic effects of privatization in Slovenia?. East-West journal of Economics and Business, ISSN 2241-3170, Vol. 12, No. 1, pp. 11-27
(28) DOLENC, Primož. Trend brakes in the public debt management in Slovenia. Ekonomický časopis, ISSN 0013-3035, 2009, Vol. 57, No. 1, pp. 95-103
(29) GRUM, Andraž, DOLENC, Primož. On the efficiency of Slovenian government debt market : empirical analysis with Nelson-Siegel model. International journal of sustainable economy, ISSN 1756-5804, 2009, Vol. 1, No. 2, pp. 144-154
(30) STUBELJ, Igor, DOLENC, Primož. Subprime crisis and its effects on sustainability of profits in selected Slovenian banks. International journal of sustainable economy, ISSN 1756-5804, 2009, Vol. 1, No. 3, pp. 215-225
(31) VODOPIVEC, Milan, MADJAR, Lilijana, DOLENC, Primož. Empirical analysis of the severance pay Non-performance in Slovenia. Managing global transitions : international research journal, ISSN 1581-6311. [Printed ed.], Winter 2009, Vol. 7, No. 4, pp. 333-348
(32) DOLENC, Primož. Wagner's law is still applicable: empirical evidence for Slovenia = Wagnerjev zakon še vedno velja: empirični dokaz za Slovenijo. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja, ISSN 0547-3101. [Printed ed.], 2009, Vol. 55, No. 5/6, pp. 68-76
(33) DOLENC, Primož. Is public debt management in Slovenia efficient : an empirical analysis. South East European journal of economics and business, ISSN 1840-118X, Nov. 2009, Vol. 4, No. 2, pp. 39-44
(34) STUBELJ, Igor, JERMAN, Mateja, DOLENC, Primož. The analysis of residual income : the empirical evidence from Slovenia. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Negotia, ISSN 1224-8738, 2009, Vol. 54, No. 1, pp. 3-19
(35) DOLENC, Primož. Privatization in Slovenia : a macroeconomic perspective of its effects. Zagreb international review of economics & business, ISSN 1331-5609, May 2009, Vol. 12, No. 1, pp. 97-107
(36) DOLENC, Primož, STUBELJ, Igor. Da li finansijski leveridž odredjuje cenu duga? Slovenački slučaj. Management : časopis za teoriju i praksu menadžmenta, ISSN 0354-8635, Dec. 2008, Vol. 13, No. 49-50
(37) DOLENC, Primož, STUBELJ, Igor. Does a financial leverage determine the cost of debt? : The case of Slovenia. Management, ISSN 1820-0222, Dec. 2008, Vol. 13, No. 49/50, pp. 39-45
(38) DOLENC, Primož. Analiza (ne)vzdržNosti javnih financ v Sloveniji = Analysis of public finance (Non)sustainability in Slovenia. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja, ISSN 0547-3101. [Printed ed.], 2006, Vol. 52, No. 1/2, pp. 3-10
(39) DOLENC, Primož. Doubtful sustainability of public finances in Slovenia. Prague Economic Papers : quarterly journal of economic theory and policy, ISSN 1210-0455, 2006, Vol. 15, No. 3, pp. 268-281
(40) DOLENC, Primož. Wagner's law : the case of Slovenia. Ekonomska istraživanja, ISSN 1331-677X, 2005, Vol. 18, No. 2, pp. 83-94
(41) DOLENC, Primož, VODOPIVEC, Milan. Porezni klin u Sloveniji : međunarodna usporedba i preporuke za ekonomsku politiku. Financijska teorija i praksa : časopis za financijsku teoriju i praksu, ISSN 1332-3970, 2005, Vol. 29, No. 3, pp. 283-297
(42) DOLENC, Primož, VODOPIVEC, Milan. Isplati li se u Sloveniji raditi?. Financijska teorija i praksa : časopis za financijsku teoriju i praksu, ISSN 1332-3970, 2005, Vol. 29, No. 4, pp. 399-420
(43) DOLENC, Primož, VODOPIVEC, Milan. The tax wedge in Slovenia : international comparison and policy recommendations. Financijska teorija i praksa, ISSN 1333-9354, 2005, Vol. 29, No. 3, pp. 229-243
(44) DOLENC, Primož. Razvoj sekundarNog tržišta državnim dužničkim vrijedNosnim papirima u zemljamau tranziciji. Financijska teorija i praksa : časopis za financijsku teoriju i praksu, ISSN 1332-3970, July 2003, Vol. 27, No. 2, pp. 223-233
(45) DOLENC, Primož, GRUM, Andraž. The analysis of factors determining interest rates of treasury bills in Slovenia. Ekonomska istraživanja, ISSN 1331-677X, 2002, Vol. 14, No. 2, pp. 1-22
(46) DOLENC, Primož, GRUM, Andraž. The Slovenian path in money market development. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci : časopis za ekonomsku teoriju i praksu, ISSN 1331-8004, 2001, Vol. 19, No. 1, pp. 103-121
(47) DOLENC, Primož. Empirično preverjanje veljavnosti Wagnerjevega zakona za Slovenijo. Naše gospodarstvo : revija za aktualna gospodarska vprašanja, ISSN 0547-3101. [Printed ed.], 2000, Vol. 46, No. 4, pp. 608-615


Full bibliography available on the link.