Tarifa Banke Slovenije

Izvleček iz Sklepa o tarifi za zaračunavanje nadomestil za storitve Banke Slovenije

V primeru, ko imetnik EZR ni predložil trajnega naloga, ali kako drugače pogodbeno zagotovil plačila obveznosti iz naslova provizij in stroškov, zaračuna Banka Slovenije za storitve dvakratnik spodaj opredeljene tarife.
 

II. POSLOVANJE S KOMITENTI

6.

Vodenje računa (mesečno)

10,00 EUR

 

a) odlivni plačilni nalogi

 
 

- avtomatska obdelava nalogov (po nalogu)

 
 

znesek nakazila > 50.000 EUR in nujni nalogi

1,50 EUR

 

znesek nakazila <= 50.000 EUR

0,05 EUR

 

- ročna obdelava nalogov (po nalogu)

12,50 EUR

 

b) prilivni plačilni nalogi

 
 

- ročna obdelava nalogov (po nalogu)

12,50 EUR

 

c) interni nalogi (po nalogu)

0,03 EUR

 

d) direktna obremenitev za prejemnike plačil

 
 

- oddan nalog za direktno obremenitev (po nalogu)

0,05 EUR

 

- oddan preklic (po nalogu)

0,03 EUR

 

- oddana razveljavitev (po nalogu)

0,05 EUR

 

- prejeto vračilo, povračilo (po nalogu)

0,05 EUR

 

e) direktna obremenitev za plačnike

 
 

- prejet nalog za direktno obremenitev (po nalogu)

0,05 EUR

 

- oddan ugovor, zavrnitev (po nalogu)

0,03 EUR

 

- oddano vračilo, povračilo (po nalogu)

11,70 EUR

7.

Reklamacije in posebne storitve

25,00 EUR

8.

Pristopnina k elektronski banki epi@BS

35,05 EUR

9.

Uporabnina elektronske banke epi@BS (letno)

208,65 EUR

Related